[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Historia – Polityka – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , , ,

Rok wydania

ISBN

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Jubilat, Profesor Henryk Cimek – sapientes fortuna adiuvat (Edward A. Mierzwa), Życiorys naukowy Profesora Henryka Cimka, Bibliografia prac Profesora Henryka Cimka za lata 1964–2008, HISTORIA: Włodzimierz Bonusiak – Galicja Wschodnia i Wołyń pod okupacją ZSRR i Trzeciej Rzeszy. Próba porównania, Henryk Gmiterek – Łaszczowie Nieledewscy i ich związki z Narolem, Emil Horoch – Komunistyczna Partia Polski a związki zawodowe, Albin Koprukowniak – Dobra ziemskie Kodeń i właściciele (1800–1915), Jan Lewandowski – Państwa bałtyckie 1940–1944. Jedna czy dwie okupacje?, Marek Mądzik – Polskie organizacje ratownicze w akcji niesienia pomocy Polakom – obcopoddanym w Rosji w latach I wojny światowej, Edward Olszewski – „Bitwy o Narwik” ciąg dalszy (1945–1990),  Maria E. Ożóg – Nowosielce – czerwiec 1936 roku, Leszek Piątkowski – Stalin w świetle publicystyki polskiej lat dwudziestych XX wieku, Jan Pisuliński – Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku, Wiaczesław Szalkiewicz – Lew Trocki i powstanie IV Międzynarodówki, Wiesław śladkowski – Historia i propaganda. Dwugłos o generale Ludwiku Mierosławskim z lat 1911–1913, Krystyna Wróbel-Lipowa – Trudna droga powrotu do ojczyzny, Bartosz Wróblewski – Sytuacja grup komunistycznych w Egipcie i innych krajach Bliskiego Wschodu w okresie od 1919 do 1956 r., Zbigniew Zaporowski – Polska Partia Robotnicza na łamach „Biuletynu Informacyjnego” 1942–1945, Krzysztof Żarna – Działalność niemieckich organizacji gimnastycznych i kulturalnych na terenie Słowacji w 1938 r., POLITYKA:  Marek Delong – Marksizm w myśli politycznej Isaiaha Berlina, Anna Gąsior-Niemiec – Historia i polityka na pograniczu, Tadeusz Godlewski – Polska lewica w połowie pierwszej dekady XXI wieku – stracone szanse czy ozdrowieńczy kryzys?, Jan Jachymek – Józef Piłsudski – Wincenty Witos: współdziałanie i walka, Zbigniew Leszczyński – Problem destalinizacji i stosunku do Października 1956 r. w polityce Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED), Krzysztof Łabędź –  Znaczenie pojęcia „opozycja polityczna” w odniesieniu do Polski lat osiemdziesiątych, Kazimierz Łastawski – Osiągnięcia półwiecza rozwoju integracji europejskiej, Artur Łuszczyński – Główne problemy filozofii politycznej Tomasza Masaryka, Ewa Maj – Mit wszechpolaka w komunikacie politycznym Narodowej Demokracji, Ewa Orlof – Pakt Ribbentrop–Mołotow i jego międzynarodowe konsekwencje, Kazimierz Ożóg – Potoczność w języku współczesnej polskiej polityki, Waldemar Paruch – „Staromodny salon władzy” czy nowoczesna technika polityki? Refleksje politologiczne o autorytarnym systemie politycznym w XX wieku, Bronisław Pasierb – Pierwsza polska szkoła politologiczna, Anna Pięta-Szawara – Wizja socjalizmu w myśli politycznej Jana Józefa Lipskiego, Stefan Stępień – Polityka zagraniczna w koncepcjach programowych Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Alicja Stępień-Kuczyńska – Wspólnota Niepodległych Państw: integracja czy dezintegracja regionu, Dominik Szczepański – Wizja państwa w myśli politycznej KPP. Zarys problemu, Dorota Szewc – Miejsce Polski w polityce Willy’ego Brandta, Krystyna Trembicka – Komunistyczna taktyka frontu ludowego w latach 1935–1938, Alicja Wójcik – Integracja Polski ze strukturami europejskimi w koncepcjach Unii Wolności, Alojzy Zielecki – Rolnictwo w strategii obronnej II Rzeczypospolitej, SPOŁECZEŃSTWO: Henryk Chałupczak – Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1928–1930, Katarzyna M. Cwynar – Autorytet mistrza – warunek (nie)konieczny uniwersytetu końca XXI wieku, Stanisław Dobosz – Uczestnictwo wojska polskiego w normalizacji życia ludności i władzy na Żywiecczyźnie w latach 1945–1947. Problematyka badawcza, Wojciech Furman – Negocjator i harcownik, Paweł Grata – Kształtowanie się struktury wpływów podatkowych w Polsce w okresie reform stabilizacyjnych gabinetu Władysława Grabskiego, Jadwiga Hoff – Obraz Francuzów w polskich kodeksach savoir-vivre’u i pamiętnikach, Józef Jura – Powodzenie – sukces – kariera, Jerzy Kitowski – Bariery prawne, ekonomiczne i organizacyjne rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w Polsce – próba syntezy, Andrzej K. Piasecki – Bilans czterech kadencji samorządu, Indeks nazwisk, Notki o autorach.

Skip to content