[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Historia Polski (1944–1989)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Historia Polski (1944–1989) autorstwa Włodzimierza Bonusiaka stanowi opracowanie dziejów państwa polskiego w niezwykle złożonym okresie. W swym zamierzeniu oraz wykonaniu odpowiada kryteriom podręcznika (skryptu) dla studentów tych kierunków, w których programie znajduje się historia jako wyodrębniony przedmiot. Opracowanie W. Bonusiaka pod względem erudycyjnym przekracza te wymogi, dając – nasycony bogatą faktografią – możliwie pełny obraz dziejów państwa w czasach najnowszych, będących współcześnie przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej oraz rozwiniętych badań. W ich toku dokonuje się rewizja poglądów i ocen. (…) walorem opracowania jest przekazanie nie tylko podstawowej wiedzy, ale też zajęcie stanowiska w sprawach będących przedmiotem kontrowersji, różnic w ocenach Polski Ludowej zarówno o charakterze globalnym (generalizującym), jak i poszczególnych zjawisk, bilansów oraz skutków. Tym samym Autor przedstawia zarówno własne poglądy na minioną rzeczywistość, jak i dąży do wywołania u Czytelnika skłonności do osobistego wartościowania przedstawionego okresu dziejowego.

Skip to content