[wcas-search-form]

57.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie do 1939 roku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Nagroda pozaregulaminowa podczas 20. edycji Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej w 2016 r.

Historia w Uniwersytecie Lwowskim jest opracowaniem zbiorowym, wspólnym dziełem badaczy polskich i ukraińskich. Przedmiotem dociekań autorów jest historia w dość szerokim tego słowa znaczeniu, zarówno w ujęciu ogólnym jak i historia polityczna, gospodarcza, historia prawa, Kościoła i kultury. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza, napisana wyłącznie przez autorów ukraińskich, obejmuje nieco ponad dwa stulecia „skromnych początków”. Jest to część może niezbyt obszerna, ale za to bardzo dynamiczna i ciekawa poznawczo. Autorzy prowadzą czytelnika od momentu erygowania w 1661 r. Akademii Lwowskiej przez Jana II Kazimierza w wyniku przekształcenia istniejącego od 1608 r. kolegium jezuickiego przez swoistą huśtawkę organizacyjną, kiedy to Uniwersytet pod różnymi nazwami był kilkakrotnie likwidowany i przywracany do życia. Druga część książki obejmuje lata 1869–1939. Autorzy przedstawiają w niej działalność naukową i dydaktyczną studium historycznego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu oraz katedr historycznych na prawie i teologii oraz omawiają działalność badawczą i dydaktyczną poszczególnych profesorów i wykładowców uczelni. Niniejsza publikacja w istotny sposób wzbogaca dotychczasową wiedzę o historii na Uniwersytecie Lwowskim. Autorzy wyrażają też nadzieję, że książka zachęci innych do dalszych badań nad historią nie tylko na Uniwersytecie Lwowskim, ale także na innych polskich uczelniach.

SPIS TREŚCI:

Wstęp, Jerzy Maternicki

Część pierwsza

SKROMNE POCZĄTKI. DŁUGA DROGA DO PROFESJONALIZACJI (1661-1869)

W szkołach akademickich Lwowa (1661-1773), Wasyl Kmet

Pierwsze katedry (1784-1805), Mykoła Ilkiw-Swydnycki, Wołodymyr Kaczmar

W Liceum Lwowskim (1805-1817), Mykoła Ilkiw-Swydnycki

Po ponownym erygowaniu Uniwersytetu (1817-1848), Mykoła Ilkiw-Swyd­nycki, Wołodymyr Kaczmar

U progu wielkich zmian (1849-1869), Olha Oseredczuk

Część druga

CZASY ŚWIETNOŚCI (1869-1939)

Lwowskie studium historyczne 1869-1918, Agnieszka Kawalec

Studium historyczne w latach 1918-1939, Joanna Pisulińska

Historia starożytna, Krzysztof Królczyk

Historia średniowieczna, Katarzyna Błachowska

Historia nowożytna w latach 1869-1918, Jerzy Maternicki

Historia nowożytna 1918-1939, Paweł Sierżęga

Historia XIX wieku, Lidia Michalska-Bracha

Historia Ukrainy, Leonid Zaszkilniak

Nauki pomocnicze historii 1869-1918, Stefan Ciara

Nauki pomocnicze historii 1918-1939, Roman Ławrecki, Roman Szust

Historia prawa, Adam Redzik

Historia gospodarcza, Kamil Kowalski

Historia Kościoła, Alicja Puszka

Historia kultury, Jolanta Kolbuszewska

Edytorstwo źródeł historycznych, Stefan Ciara

Historia historiografii, metodologia historii i dydaktyka historii, Mariola Ho­szowska

Studenckie koła historyków, Iryna Hłuszyk

Aneksy

1. Wykładowcy historii, historii prawa i historii Kościoła w Uniwersytecie Lwowskim [profesorowie i docenci)

2. Wykaz rozpraw doktorskich z zakresu historii wykonanych na Wy­dziale Filozoficznym/Humanistycznym Uniwersytetu Lwowskiego w la­tach 1871-1939

Bibliografia

Spis ilustracji

Indeks

Skip to content