[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Imigrantki w społeczeństwie amerykańskim. Porównanie przypadku irlandzkiego i włoskiego, 1880–1930

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

PRZEDMOWA

KOBIETY W POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ LITERATURZE ETNICZNEJ. PRZEGLĄD BADAŃ

1. PRZYCZYNY EMIGRACJI KOBIET Z IRLANDII I WŁOCH DO STANÓW ZJEDNO­CZONYCH POD KONIEC XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU
1.1. Irlandczycy
1.1.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna emigrantów z Irlandii
1.1.2. Polityczne i ekonomiczne przyczyny procesu emigracyjnego Irlandczyków w omawianym okresie
1.1.3. Główne miejsca docelowe imigrantów irlandzkich
1.2. Włosi
1.2.1. Charakterystyka społeczno-demograficzna emigrantów z Włoch
1.2.2. Polityczne i ekonomiczne przyczyny procesu emigracyjnego Włochów w oma­wianym okresie
1.2.3. Główne miejsca docelowe imigrantów włoskich
1.3. Imigrantki irlandzkie i włoskie

2. RODZINY IMIGRANTÓW IRLANDZKICH I WŁOSKICH W USA
2.1. Irlandczycy
2.1.1. Rodzina jako wartość wśród Irlandczyków
2.1.2. Małżeństwa irlandzkie
2.1.3. Liczebność rodzin irlandzkich
2.1.4. Mężczyzna i kobieta w rodzinach irlandzkich
2.2. Włosi
2.2.1. Włoskie wartości rodzinne
2.2.2. Małżeństwa włoskie
2.2.3. Liczebność rodzin włoskich
2.2.4. Mężczyzna i kobieta w rodzinach włoskich
2.3. Konflikty rodzinne
2.3.1. Męska dominacja i przemoc w rodzinach irlandzkich i włoskich
2.3.2. Alkoholizm
2.3.3. Dezorganizacja społeczna
2.3.4. Konflikty z dziećmi

3. EDUKACJA IMIGRANTÓW IRLANDZKICH I WŁOSKICH W USA
3.1. Szkolnictwo publiczne i parafialne
3.1.1. Irlandczycy i Włosi w szkołach publicznych i parafialnych
3.2. Irlandczycy
3.2.1. Tradycje edukacyjne imigrantów irlandzkich
3.2.2. Irlandczycy w szkołach
3.3. Włosi
3.3.1. Tradycje edukacyjne imigrantów włoskich
3.3.2. Włosi w szkołach
3.3.3. Przyczyny, dla których Włoszki przerywały naukę
3.4. Nacjonalizm w szkołach

4. ROLA RELIGII W ŻYCIU IMIGRANTÓW IRLANDZKICH I WŁOSKICH W USA
4.1. Tło historyczne i kulturowe
4.1.1. Tło historyczne
4.1.2. Tło kulturowe
4.2. Irlandczycy
4.2.1. Rola religii w życiu Irlandczyków w Starym Kraju
4.2.2. Parafie irlandzkie
4.2.3. Dzień św. Patryka – patrona Irlandczyków
4.2.4. Irlandki w organizacjach społecznych i religijnych
4.3. Włosi
4.3.1. Rola religii w życiu Włochów w Starym Kraju
4.3.2. Parafie włoskie
4.3.3. Święta włoskie
4.3.4. Włoszki w organizacjach społecznych i religijnych
4.4. Konflikty między włoskimi i irlandzkimi parafianami

5. STRUKTURA ZAWODOWA IMIGRANTÓW IRLANDZKICH I WŁOSKICH W USA
5.1. Irlandczycy
5.1.1. Struktura zawodowa Irlandczyków
5.1.2. Irlandki: służące
5.1.3. Irlandki: przemysł odzieżowy i krawiectwo
5.1.4. Awans zawodowy imigrantek irlandzkich
5.2. Włosi
5.2.1. Struktura zawodowa Włochów
5.2.2. Włoszki: w domu i pracy
5.2.3. Włoszki: chałupnictwo i prace sezonowe
5.2.4. Włoszki: przemysł odzieżowy i krawiectwo
5.2.5. Awans zawodowy imigrantek włoskich
5.3. Zarobki
5.4. Związki zawodowe
5.4.1. Imigracja irlandzka
5.4.2. Imigracja włoska
5.4.3. Strajki

AKULTURACJA I AWANS SPOŁECZNY IMIGRANTEK
TABELE
BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK

Skip to content