[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Wstęp Rozdział 1. Immunitet parlamentarny w Albanii – Wojciech Mojski 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 4. Praktyka parlamentarna 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 2. Immunitet parlamentarny w Austrii – Piotr Czarny 1. Wprowadzenie 2. Ewolucja immunitetu parlamentarnego w Austrii 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Immunitet członków Rady Federalnej i deputowanych do parlamentów krajów związkowych 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 3. Immunitet parlamentarny w Belgii – Krzysztof Prokop 1. Wprowadzenie 2. Immunitet materialny 3. Zmiany immunitetu formalnego na mocy nowelizacji Konstytucji Belgii z 28 lutego 1997 roku 4. Immunitet formalny 5. Postępowanie w sprawach immunitetowych 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 4. Immunitet parlamentarny w Białorusi – Grzegorz Kryszeń 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 3. Postępowanie w sprawach immunitetowych 4. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 5. Immunitet parlamentarny w Bułgarii – Grzegorz Koksanowicz 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Praktyka parlamentarna 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 6. Immunitet parlamentarny w Chorwacji – Konrad Składowski 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Praktyka parlamentarna 6. Podsumowanie Bibiliografia Rozdział 7. Immunitet parlamentarny w Czechach – Krzysztof Skotnicki 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 8. Immunitet parlamentarny w Danii – Bogusław Ulijasz 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Praktyka parlamentarna 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 9. Immunitet parlamentarny w Estonii – Marcin Dąbrowski 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Praktyka parlamentarna 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 10. Immunitet parlamentarny w Finlandii – Agnieszka Gajda 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Status prawny parlamentarzysty Wysp Alandzkich 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 11. Immunitet parlamentarny we Francji – Wojciech Brzozowski 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 4. Praktyka parlamentarna 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 12. Immunitet parlamentarny w Grecji – Małgorzata Lorencka 1. Wprowadzenie 2. Immunitet materialny 3. Immunitet formalny 4. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 13. Immunitet parlamentarny w Hiszpanii – Małgorzata Myśliwiec 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 4. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 14. Immunitet parlamentarny w Holandii – Agnieszka Bień-Kacała 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 4. Praktyka parlamentarna 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 15. Immunitet parlamentarny w Irlandii – Anna Rakowska-Trela 1. Wprowadzenie 2. Podstawy ustrojowe i istota immunitetu parlamentarnego 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 16. Immunitet parlamentarny na Litwie – Agnė Juąkevičiūtė-Vilienė, Ona Valainienė 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Praktyka parlamentarna 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 17. Immunitety parlamentarne na Łotwie – Magdalena Abu Gholeh, Krzysztof Wygoda 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Praktyka parlamentarna 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 18. Immunitet parlamentarny w Niemczech – Ryszard Balicki 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 19. Immunitet parlamentarny w Norwegii – Artur Ławniczak 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 3. Postępowanie w sprawach immunitetowych 4. Praktyka parlamentarna 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 20. Immunitet parlamentarny w Portugalii – Andrzej Jackiewicz 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Praktyka parlamentarna 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 21. Immunitet parlamentarny w Rosji – Jacek Zaleśny 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 3. Immunitet materialny 4. Immunitet formalny 5. Postępowanie w sprawach immunitetowych 6. Praktyka parlamentarna 7. Podsumowanie Bibliografia   Rozdział 22. Immunitet parlamentarny w Rumunii – Sabina Grabowska 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 23. Immunitet parlamentarny na Słowacji – Anna Surówka-Pasek 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Postępowanie w sprawach immunitetowych 4. Praktyka parlamentarna 5. Komitet Mandatowy i Immunitetowy 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 24. Immunitet parlamentarny w Słowenii – Sławomir Patyra 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Praktyka parlamentarna 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 25. Immunitet parlamentarny w Szwajcarii – Joanna Juchniewicz 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 26. Immunitet parlamentarny w Szwecji – Anna Rytel-Warzocha 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 4. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 5. Praktyka parlamentarna 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 27. Immunitet parlamentarny w Turcji – Artur Ławniczak 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 4. Praktyka parlamentarna 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 28. Immunitet parlamentarny na Ukrainie – Krzysztof Eckhardt 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym i aktów niższego rzędu 4. Postępowanie w sprawach immunitetowych 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 29. Immunitet parlamentarny na Węgrzech – Artur Olechno 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu w konstytucji z 1949 roku 3. Immunitet parlamentarny w Ustawie Zasadniczej z 2011 roku 4. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 5. Praktyka parlamentarna Bibliografia Rozdział 30. Immunitet parlamentarny w Wielkiej Brytanii – Krzysztof Urbaniak 1. Wprowadzenie 2. Status prawny parlamentarzysty 3. Immunitet chroniący przed aresztowaniem 4. Immunitet wolności słowa 5. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 31. Immunitet parlamentarny we Włoszech – Monika Urbaniak 1. Wprowadzenie 2. Immunitet materialny 3. Immunitet formalny 4. Propozycje zmian zakresu immunitetu 5. Postępowanie w sprawach immunitetowych 6. Podsumowanie Bibliografia Rozdział 32. Immunitet parlamentarny w Andorze, Liechtensteinie, Monako i San Marino – Paweł Kubacki 1. Wprowadzenie 2. Regulacja immunitetu na poziomie konstytucyjnym 3. Regulacja immunitetu na poziomie aktów niższego rzędu 4. Praktyka parlamentarna 5. Podsumowanie Bibliografia

Skip to content