[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Imperium Parthicum. Kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
. Walki dynastyczne w Imperium Parthicum Arsakidzi w Iranie – trwałość tradycji i spory o tron Mithradates IV – rywal Fraatesa IV Schyłek znaczenia Starej Nisy Fraatakes i Musa Frakcje dynastyczne wśród Partów Wielkie klany partyjskie Armenia i Iran Arsakidów
ROZDZIAŁ II. Orodes III i Wonones I – upadek Sinatrukidów w Partii Orodes III Wonones I i Artabanos II „Król Medów” Ariobarzanes
ROZDZIAŁ III. Artabanos II (ok. 8–39 po Chr.) – odnowiciel Imperium Parthicum Pochodzenie Artabanosa
ROZDZIAŁ IV. Artabanos II, Wonones i kwestia Armenii Tigranes V w Armenii Artabanos II i Orodes w Armenii Upadek Wononesa i i jego związki z Nomadami
ROZDZIAŁ V. Przełomowy kompromis: Artabanos II i Germanik Misja Germanika w Azji – Generalia Zeno–Artaksjas w Armenii Koronacje Zenona–Artaksjasa III i ich ocena polityczna Entente cordiale? – rokowania Artabanosa II z Germanikiem
ROZDZIAŁ VI. Separatyzmy i próby wzmocnienia władzy Króla Królów – Imperium Parthicum w okresie ok. 20–34 Lata po układzie z Rzymem Artabanos II i Suza Żydowskie władztwo w Babilonii Triumfy Artabanosa II na wschodzie. Partia i Chorezm Artabanos II i Indo–Partia
ROZDZIAŁ VII. Konfrontacja Partii z Rzymem i triumf Artabanosa II w Armenii Arsakes, syn Artabanosa, królem Armenii Żądania Artabanosa II wobec Rzymu Potencjał militarny Rzymu w Azji Klan Suren i pretendent Fraates Kontrakcja Rzymu i odwrót Artabanosa II Klęska Partów na Zakaukaziu Podziały w elicie Imperium Parthicum Bunt Seleukei nad Tygrysem Hyrkania – Dahestan – Chorasan: bastiony panowania Artabanosa II Koronacja uzurpatora Tiridatesa (36 r.) Kontrofensywa Artabanosa w zachodniej Partii (r. 36) Odzyskanie Armenii. Układ Artabanosa II z Vitelliusem Armenia pod władzą Partów Skutki triumfu Artabanosa II w Partii Artabanos, Kinnamos i Izates Data śmierci Artabanosa II
ROZDZIAŁ VIII. Wardanes i Gotarzes II (40–51 po Chr.) Partia po śmierci Artabanosa II Pokrewieństwo Wardanesa I Gotarzesa Wardanes i Gotarzes II w walce o tron Arsakidów Rzymianie, Iberowie i Partowie w Armenii Partowie na równinach Baktrii Porozumienie między Wardanesem a Gotarzesem Wardanes, Seleukeia i Armenia Mennictwo Wardanesa Kolejny konflikt – Erindes i Sindes Wardanes po wiktorii nad Sindesem Partowie w Chalczajanie Panowanie Gotarzesa II Mennictwo Gotarzesa II Partyjskie inskrypcje wykonane w imieniu Gotarzesa/Godarza Dzieje klanu Godarza w irańskim eposie narodowym Pojęcie Turanu (Turan)
ROZDZIAŁ IX. Związki Partii z Baktrią w świetle materiałów archeologicznych z Tillya–tepe Nekropolia ze Złotego Wzgórza (Tillya–Tepe) w Afganistanie Tło historyczne
ZAKOŃCZENIE Imperium Arsacidarum – kryzys i odrodzenie
SUMMARY
BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI W TEKśCIE INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH I ETNICZNYCH INDEKS OSOBOWY

Skip to content