[wcas-search-form]

14.70 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
OD AUTORA
I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I.1. Historia i stan badań nad importami lateńskimi w kulturze przeworskiej i oksywskiej
I.2. Chronologia
II. BAZA ŹRÓDŁOWA
II.1. Definicja importu i zasady kwalifikacji importów celtyckich
II.2. Zróżnicowanie kontaktów międzykulturowych a napływ importów celtyckich
II.3. Zróżnicowanie importów celtyckich
II.3.1. Zapinki
II.3.1.1. Długie, ornamentowane zapinki o konstrukcji środkowolateńskiej
II.3.1.2. Zapinki typu A.65
II.3.2.2. Zapinki typu Nauheim
II.3.2.3. Zapinki typu A.18
II.3.2. Zabytki szklane
II.3.2.1. Bransolety
II.3.2.2. Szklane paciorki i inne drobne przedmioty
II.3.3. Knotenringi
II.3.4. Wisiorki kapsułkowate
II.3.5. Zawieszka w kształcie koła ze szprychami
II.3.6. Metalowe części pasa
II.3.6.1. Klamry zoomorficzne
II.3.6.2. Klamry pierścieniowate
II.3.7. Miecze dwusieczne i ich pochwy
II.3.7.1. Kryteria wyróżnienia importowanych mieczy
II.3.7.2. Pozostałe miecze dwusieczne – problem identyfikacji importów
II.3.8. Groty broni drzewcowej
II.3.9. Toporek halabardowaty
II.3.10. Umba
II.3.10.1. Umba taśmowate
II.3.10.2. Umba koliste
II.3.11. Kolczuga
II.3.12. Hełm
II.3.13. Ostrogi
II.3.14. Naczynia metalowe
II.3.14.1. Funkcja celtyckich kotłów w obrządku pogrzebowym na ziemiach polskich
II.3.15. Metalowe części wozów
II.3.16. Narzędzia
II.3.16.1. Noże
II.3.16.2. Narzędzia precyzyjne (chirurgiczne?)
II.3.16.3. Nożyce
II.3.17. Ceramika
II.3.18. Grafit
II.3.19. Problem importu surowca żelaznego
III. EKWIWALENT IMPORTÓW CELTYCKICH
III.1. Bursztyn
III.2. Sól
III.3. Niewolnicy
III.4. Futra i skóry
III.5. Podsumowanie
IV. ORGANIZACJA PODRÓŻY I ŚRODKI TRANSPORTU
IV.1. Transport rzeczny i morski
IV.2. Transport lądowy
V. KIERUNKI NAPŁYWU IMPORTÓW CELTYCKICH
V.1. Szlak południowy – „bursztynowy”
V.1.1. Zachodnia odnoga szlaku bursztynowego
V.1.2. Wschodnia odnoga szlaku bursztynowego
V.2. Szlak zachodni
V.3. Szlak północno-zachodni
VI. MODELE WYMIANY HANDLOWEJ
VI.1. „Handel łańcuszkowy”
VI.2. Handel dalekosiężny przy udziale wyspecjalizowanych pośredników
VI.3. Handel z wykorzystaniem „Ports of Trade”
VI.4. Podsumowanie
VII. WPŁYWY CELTYCKIE W GOSPODARCE KULTURY PRZEWORSKIEJ I OKSYWSKIEJ
VII.1. Metalurgia żelaza – lokalne hutnictwo i kowalstwo a problem transferu technologii
VII.2. Elementy celtyckie w gospodarce rolno-hodowlanej
VIII. WPŁYWY CELTYCKIE W OBRZĄDKU POGRZEBOWYM KULTURY PRZEWORSKIEJ I OKSYW­SKIEJ
VIII.1. Broń jako element wyposażenia grobowego
VIII.2. Obiekty rowkowe
VIII.3. Kości zwierzęce w grobach
VIII.4. Problem grobów szkieletowych
IX. CHRONOLOGIA WPŁYWÓW CELTYCKICH W KULTURZE PRZEWORSKIEJ I OKSYWSKIEJ W MŁODSZYM OKRESIE PRZEDRZYMSKIM
IX.1. Faza A1
IX.2. Faza A2
IX.3. Faza A3
X. LATENIZACJA NA ZIEMIACH POLSKICH – PRZYCZYNY I SKUTKI
XI. ZAKOŃCZENIE
XII. LISTY ZABYTKÓW
XIII. KATALOG

XIII.1. Kultura przeworska
XIII.2. Kultura oksywska
XIV. BIBLIOGRAFIA
XV. STRESZCZENIA
XV.I. Zusammenfassung
XV.2. Résumé

Skip to content