[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Inny w podróży, t. 1: Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  SPIS TREŚCI     OKSANA WERETIUK, Słowo wstępne / Preface   GRZEGORZ MOROZ Travel book a gatunki podróżopisarskie w literaturze polskiej / Travel books and other genres of travel writing in Polish Literature   AGATA RYBIŃSKA Pomiędzy Jerozolimą, Niniwą a Medią – analiza kulturowa Księgi Tobiasza / Between Jerusalem, Nineveh and Media – a cultural analysis of The Book of Tobit   DOMINIKA BUDZANOWSKA-WEGLENDA Zagrożenia w podróży w listach Seneki Młodszego, rzymskiego stoika / The dangers of travelling in the letters of Seneca the Younger, a Roman Stoic   ROBERT K. ZAWADZKI Człowiek renesansu wobec Innego, czyli Amerigo Vespucci i Nowy świat (na podstawie Quattuor Navigationes) / The man of the Renaissance and the Other: Amerigo Vespucci and the New World (on the basis of “Quattuor Navigationes”)   ANNA RZEPKA Orientalny świat przyrody widziany oczami Cristóvão da Costy, portugalskiego podróżnika i uczonego doby Renesansu / The oriental world of nature as seen through the eyes of Cristóvão da Costa, a Portuguese Renaissance traveller and scientist   MACIEJ JEŻ Europejskie postrzeganie Indian Tarahumara, rdzennych mieszkańców północnego Meksyku, od XVI do XX wieku / The European perception of the Tarahumara Indians, the native inhabitants of northern Mexico, from the 16th to the 20th century   MAGDALENA PARTYKA Kiedy Inny jest mężczyzną. Rozbójnicy, paszowie, książęta na trasie podróży Reginy Salomei Pilsztynowej / When ‘the Other’ is a man. Highwaymen, pashas and princes on the journeys of Regina Salomea Pilsztynowa   ANNA KUPISZEWSKA Sztuka dobrego podróżowania i sposób jego dokumentacji według Jana Potockiego / The art of good travelling and its recordkeeping according to Jan Potocki   MARCIN POPŁAWSKI Doświadczenie Anglii w preromantycznym podróżopisarstwie Ann Ward Radcliffe i Izabeli z Flemingów Czartoryskiej / Experiencing England in the preromantic travel writings of Ann Ward Radcliffe and Princess Izabela Czartoryska   MAGDALENA DˇBROWSKA The Idle Traveller? O koncepcji podróżnika w twórczości Michaiła Nikiticza Murawiowa / „The Idle Traveller?” On the concept of the traveller in the literary output of Mikhail Nikitich Muraviov   ANNA OPIELA-MROZIK Między innością a tożsamością. Gérard de Nerval w podróży / Between otherness and identity. Gérard de Nerval on his journey   JOANNA NOWAK Wizerunek Turcji europejskiej w relacjach polskich podróżników XIX wieku. Mity i rzeczywistość / The picture of European Turkey in the 19th-century Polish travel writings. The myths and the reality   AGNIESZKA CZAJKOWSKA Poprzednicy Erasmusa. Dziewiętnastowieczni podróżnicy na uniwersytecie / The predecessors of Erasmus. The 19th-century travellers at the University   EWA GRESER Czeladnik w podróży. Wielkie Księstwo Poznańskie i jego mieszkańcy w relacji wędrowca z Saksonii / A travelling apprentice. The Grand Duchy of Posen and its citizens in the eyes of a Saxon traveller   KAZIMIERZ MACIˇG Inny świat, inni ludzie w Notatkach z podróży do Ameryki Karola Dickensa i Listach z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza / A different world and different people in Charles Dickens’ “American Notes for General Circulations” and Henryk Sienkiewicz’s “Listy z podróży do Ameryki”   BARBARA LUDWICZAK Mapowanie ludów imperium i „trollopowanie” – praktyki narracyjne Anthony’ego Trollope’a w The Tireless Traveller: Twenty Letters to the Liverpool Mercury / The mapping of the peoples of the Empire and going a-Trolloping – two narrative techniques used by Anthony Trollope in “The Tireless Traveller: Twenty Letters to the Liverpool Mercury”   MAŁGORZATA WARCHAŁ „Oswajanie” innego – światło Azji (1879) Edwina Arnolda jako próba zaszczepienia filozofii buddyjskiej w wiktoriańskiej Anglii / “Domesticating” the Other – Edwin Arnold’s “The Light of Asia” as an attempt to introduce Buddhism in Victorian Britain   NATALIA BADIYAN-SIEKIERZYCKA Tubylcze kobiety w relacjach wiktoriańskich podróżniczek / Native women in the writings of Victorian women travellers   KATARZYNA WRZESIŃSKA Inna rasa – gorsza rasa? Europocentryczny ogląd ludów dzikich w dziewiętnastowiecznych relacjach polskich podróżników na temat Indian Ameryki Południowej / A different race – a worse race? A Eurocentric perception of the savage peoples in the 19th-century Polish travellers’ accounts of the encounters with South American Indians   JOANNA ZAJKOWSKA Dygasiński i Gruszecki w Brazylii – o różnych formach obcości i inności / Dygasiński and Gruszecki in Brazil – on various forms of strangeness and otherness   AGNIESZKA MOCYK Polskie relacje z podróży do Brazylii z lat 1864–1939 jako narracje heterologiczne / Polish accounts of the 1864–1939 travels to Brazil as narratives of otherness   JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ Obraz mieszkańców Ameryki Południowej w relacjach z podróży Mieczysława Lepeckiego / The depiction of the native peoples of South America in Mieczysław Lepecki’s travel writing   STANISŁAW JASIONOWICZ Być sobą pośród Innych: Bronisława Malinowskiego Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu / To be oneself among the Others: Bronisław Malinowski’s  “A Diary in the Strict Sense of the Term”   BARBARA POGONOWSKA Szwajcar w tropikach. Powieść Hansa Morgenthalera Gadscha puti / A Swiss man in the tropics. Hans Morgenstern’s novel “Gadscha puti”   GRZEGORZ CZERWIŃSKI Podróże polskich Tatarów do Jugosławii i na Bliski Wschód w okresie międzywojennym. Tekstowe świadectwa inności i utożsamienia / The journeys of Polish Tatars to Yugoslavia and the Near East during the interwar period. Textual testimonies of otherness and identification   ANNA NATKAŃSKA „Ja? Zostaję”. Obrazy podróży w twórczości poetów włoskich przełomu XIX i XX wieku / “I? I’ll stay”. Travel in the works of Italian poets of the turn of the 19th and 20th centuries   SYLWIA WOJCIECHOWSKA W poszukiwaniu Arkadii. Relacje Jacka Kerouaca z górskiego szlaku ku prawdzie / In search of Arcadia. Jack Kerouac’s report of his mountain trail towards the truth   Indeks nazwisk

Skip to content