[wcas-search-form]

30.45 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Inny w podróży, t. 2: Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  SPIS TREŚCI MAGDALENA RABIZO-BIREK, Wstęp / Introduction I. Z perspektywy literatur obcych MARIA JOLANTA OLSZEWSKA Spotkania z Syberią w reportażach Colina Thubrona Po Syberii / Encounters with Siberia in Colin Thubron’s reportage ”In Siberia” OKSANA WERETIUK Ekopodróż do Czarnobyla (Swietłana Aleksijewicz, Francesco M. Cataluccio, Merle Hilbk) / An eco-journey to Chernobyl (Svetlana Alexievich, Francesco M. Cataluccio, Merle Hilbk) MICHAEL SOBCZAK Między auto- a heterostereotypem. Obraz Galicji w reportażu podróżniczym Vereny Dohrn Reise nach Galizien / Between an auto- and a hetero-stereotype. The picture of Galicia in Verena Dohrn’s travel reportage ”Reise nach Galizien” AGNIESZKA SOWA Podróż na Wschód i podróż (ucieczka) na Zachód w prozie Lutza Seilera / Travelling East and escaping West in Lutz Seiler’s prose ELŻBIETA ROKOSZ-PIEJKO Inna i Obcy w Birmie – Emma Larkin w poszukiwaniu George’a Orwella / The Other and a Stranger in Birma – Emma Larkin in search of George Orwell IZABELA BIEROWIEC Z przedmieść w wielki świat. Analiza wpływu podróży na procesy przystosowawcze w powieści Hanifa Kureishiego Budda z przedmieścia / From the Suburbs into the Wide World. An analysis of the influences of a journey on the processes of accommodation as illustrated in Hanif Kureishi’s novel ”The Buddha of Suburbia” PAWEŁ SPOREK Wędrując przez mrok. Inny w wybranych powieściach Cormaca McCarthy’ego / Wandering through darkness. The Other in selected novels by Cormac McCarthy ANNA GRYGLASZEWSKA Metaliteracka podróż po Meksyku. El complot de los Románticos Carmen Boullosy / Metafictional journey through Mexico. Carmen Boullosa’s ”El complot de los Románticos” MONIKA BRˇGIEL Mapy melancholijnych podróży. O książce Geografie Giovanniego Catellego / Maps of melancholy journeys. On Giovanni Catelli’s ”Geographies” II. W optyce pisarzy polskich EWELINA RADION Podróże melancholików – ucieczki czy powroty? / The journeys of melancholics – escapes or returns? WOJCIECH KUDYBA Bolesne podróże Joanny Pollakówny / The painful journeys of Joanna Pollakówna ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA Podróżopisanie Anny Frajlich / Anna Frajlich’s travel writing BERNARDA MAJKA Ludmiły Marjańskiej wielobarwne obrazy poetyckie z Ameryką w tle / Ludmiła Marjańska’s multi-colour poetic images with America in the background MATYLDA ZATORSKA „Inna” w karecie. Literackie obrazy podróży kobiet epok dawnych w polskiej powieści historycznej po 2000 roku / ”The Other” in a carriage. The literary portraits of travels made by women of the former eras depicted in Polish post-2000 historical novels  TOMASZ GĘSINA Podróż przez czasoprzestrzenie jako próba odnalezienia tożsamości. O powieści Wieczny Grunwald Szczepana Twardocha / Travelling through space-time as an attempt to find one’s identity. On Szczepan Twardoch’s novel ”Wieczny Grunwald” ŁUKASZ WRÓBLEWSKI Obrzydliwość podróży. O wstręcie i inności w Jaszczurze Sławomira Shuty / Travelling and disgust. On repulsion and otherness in Sławomir Shuty’s ”Jaszczur” ALEKSANDRA PASZKOWSKA Podróż wykluczonych. O powieści Krzysztofa Koehlera Wnuczka Raguela / Journeys of the excluded. On Krzysztof Koehler’s novel ”Wnuczka Raguela” JAN WOLSKI „Może stanę się Szwajcarem?” / ”A Swiss man might I become?” MONIKA KMAK Jakiego Innego potrzebujemy? Obrazy Ukrainy w książce Ziemowita Szczerka Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian / What kind of ”the Other” do we need? Ukraine in Ziemowit Szczerek’s ”Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian” III. Filmowe, pamiętnikarskie i medialne wizerunki podróży i spotkań z Innymi  ANNA KUJAWSKA-KOT Podróżnik z walizką inności / A traveller with a suitcase of otherness PAWEŁ PLICHTA O doświadczeniach inności w drodze do Santiago de Compostela / On experiencing otherness on the way to Santiago de Compostela EDYTA ANDRZEJCZAK Autoetnografia i dylematy postrzegania inności w kontekście doświadczeń studentki Erasmusa w Lizbonie / Autoethnography and the dilemmas of the perception of otherness in the context of an Erasmus student’s experience in Lisbon MAGDALENA BOCZKOWSKA Książki i travelogi trawelebrytów / Travelbrities’ books and travelogues AMELIA SZUBA-WENEK Obraz Polski i Polaków w książkach Steffena Möllera / The image of Poland and Poles in Steffen Möller’s books MICHAŁ URBAN Narracja Sławomira Kopra o podróżach na Ukrainę jako źródło wiedzy: strategie dyskursywne / Sławomir Koper’s narration about his journeys through Ukraine as a source of knowledge: Discursive strategies ZBIGNIEW BEDNAREK Dziennikarzy wojennych wyprawy przez bliskie i obce kultury (wybrane zagadnienia) / War journalists’ expeditions through close and distant cultures (selected issues) IZABELA PAKUŁA Tiziano Terzani – podróżowanie jako pasja i sposób na życie / Tiziano Terzani – travelling as a passion and as a way of life    Indeks nazwisk

Skip to content