[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Integracja wczoraj i dziś w kształceniu polonistycznym, t. I

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   Wprowadzenie   Henryk Kurczab Z doświadczeń nauczyciela polonisty. Od praktyki do teorii nauczania integrującego Wiesława Wantuch „Metodyka błądzenia” między integracją a interdyscyplinarnością Małgorzata Potent-Ambroziewicz Polonista – mistrz i celebryta w kulturze masowej Stanisław Bortnowski Jak w zmienionych warunkach cywilizacyjnych rozumieć pojęcie integracji na lekcjach języka polskiego? Agata Kucharska-Babula Integracja literatury i muzyki na lekcjach języka polskiego w dobie reformy II etapu kształcenia Marta Szymańska Problemy integracji społeczeństwa w podręcznikach dla szkoły podstawowej Tadeusz Półchłopek Współczesne aspekty integracji kształcenia literackiego i kulturowego w gimnazjum Danuta Hejda Sztuka na lekcjach języka polskiego w gimnazjum (zarys problematyki) Iwona Morawska Czytanie jako integracja czy dezintegracja? Refleksje inspirowane udziałem stu­dentów w praktykach metodycznych Dorota Karkut Integracja czy specjalizacja – o przygotowaniu do zawodu nauczyciela studentów polonistyki i historii Grażyna Różańska Czytanie obrazu w edukacji polonistycznej na przykładzie wybranych tekstów ro­mantycznych Rafał Mazur Tworzenie obrazów miłości w piosenkach Jonasza Kofty na podstawie utworów: Jej portret i Niedomówienie Elżbieta Mazur Poetyckie i ikoniczne znaki róży Zbigniewa Herberta Alicja Jakubowska-Ożóg Integracja w szkole i jej efekty. Kilka uwag o interpretacjach wiersza Czesława Miłosza Dwór Monika Kaźmierczak Josepha Conrada lekcja światła i lekcja ciemności Małgorzata Gajak-ToczekFigura międzypokoleniowego lęku w procesie doświadczania Historii – o Fotoamatorze Dariusza Jabłońskiego i Miejscach nieparzystych Elżbiety Janickiej

Skip to content