[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Internacjonalizacja przedsiębiorstw sektora MSP. Istota – formy – bariery

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Teoretyczne ujęcie internacjonalizacji przedsiębiorstw

1.1. Definicje i istota procesu internacjonalizacji
1.2. Internacjonalizacja a globalizacja przedsiębiorstw
1.3. Uczestnicy procesu internacjonalizacji
1.3.1. Przedsiębiorstwa krajowe
1.3.2. Korporacje transnarodowe (międzynarodowe, wielonarodowe)
1.3.3. Gospodarki narodowe
1.3.4. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne
1.3.5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze
1.4. Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw
Rozdział 2. Koncepcje teoretyczne procesu internacjonalizacji
2.1. Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw
2.1.1. Teorie makroekonomiczne
2.1.2. Teorie mikroekonomiczne
2.2. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw
2.2.1. Modele etapowe
2.2.2. Model uppsalski
2.2.3. Modele związane z innowacją
2.2.4. Internacjonalizacja jako proces uczenia się
2.2.5. Modele oparte na zasobach
2.2.6. Modele sieciowe
Rozdział 3. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw
3.1. Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw
3.2. Formy funkcjonalne
3.3. Formy instytucjonalne
3.3.1. Oddział, spółka córka, joint venture
3.3.2. Fuzje i przejęcia
3.3.3. Alianse strategiczne
Rozdział 4. MSP – znaczenie w gospodarce regionu i determinanty rozwoju
4.1. Definicje i fazy rozwoju MSP
4.2. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw
4.3. Znaczenie MSP w gospodarce regionu
4.4. Czynniki determinujące rozwój MSP
Rozdział 5. Bariery a oczekiwania MSP w zakresie internacjonalizacji
5.1. Charakterystyka badanej zbiorowości
5.2. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw MSP z regionu Podkarpacia
5.3. Bariery wewnętrzne procesu internacjonalizacji
5.4. Bariery zewnętrzne procesu internacjonalizacji
5.5. Oczekiwania inwestorów MSP na rynkach zagranicznych
Zakończenie
Bibliografia
Prawodawstwo
Spis tabel
Spis rysunków
Streszczenie
Summary
O Autorach

Skip to content