[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Inwestorzy instytucjonalni a kreowanie wartości dla akcjonariuszy spółek giełdowych w Polsce

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Przesłanki i mechanizmy oddziaływania inwestorów instytucjonalnych na kreowanie wartości przedsiębiorstw dla akcjonariuszy
1.1. Istota i specyficzne cechy inwestorów instytucjonalnych jako akcjonariuszy spółek giełdowych
1.2. Tworzenie wartości przedsiębiorstw w interesie akcjonariuszy jako nadrzędny cel działalności spółek portfelowych
1.3. Oddziaływanie inwestorów instytucjonalnych na kreowanie wartości przedsiębiorstw w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
1.4. Rola inwestorów instytucjonalnych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego nad spółkami portfelowymi
1.5. Zależności między własnością instytucjonalną a kondycją finansową i wartością przedsiębiorstw w świetle wybranych badań na światowych rynkach kapitałowych
1.6. Przegląd najważniejszych badań empirycznych dotyczących wpływu inwestorów instytucjonalnych na kondycję finansową i wartość spółek na polskim rynku kapitałowym
2. Metody badania inwestorów instytucjonalnych oraz mierniki kreowania wartości przedsiębiorstw i wartości dla akcjonariuszy
2.1. Sposoby badania udziału inwestorów instytucjonalnych w strukturach własnościowo-kontrolnych przedsiębiorstw
2.2. Dobór mierników kreowania wewnętrznej wartości przedsiębiorstw
2.3. Mierniki kreowania rynkowej wartości przedsiębiorstw
2.4. Sposoby pomiaru wartości kreowanych dla akcjonariuszy z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka inwestowania na rynku kapitałowym
2.5. Proponowana metoda badania wpływu inwestorów instytucjonalnych na kreowanie wartości dla akcjonariuszy
3. Znaczenie i zróżnicowanie inwestorów instytucjonalnych na rynkach kapitałowych i w strukturach własnościowo-kontrolnych przedsiębiorstw
3.1. Udział inwestorów instytucjonalnych w kapitalizacji rynkowej na rynkach światowych i europejskich
3.2. Rozmiary i dynamika aktywów najważniejszych inwestorów instytucjonalnych w Polsce
3.3. Porównanie stopnia zaangażowania funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych na rynku kapitałowym w Polsce
3.4. Formalny i efektywny udział otwartych funduszy emerytalnych w strukturach własnościowo-kontrolnych badanych spółek giełdowych
4. Badanie wpływu funduszy emerytalnych na kreowanie wartości przedsiębiorstw i wartości dla akcjonariuszy na rynku kapitałowym w Polsce
4.1. Kształtowanie się nadwyżkowej stopy zwrotu z kapitału własnego w spółkach z udziałem funduszy emerytalnych
4.2. Ocena poziomu wskaźnika Q Tobina w spółkach zróżnicowanych pod względem udziału funduszy emerytalnych w strukturach własnościowych
4.3. Nadwyżkowa stopa zwrotu dla akcjonariuszy badanych spółek
4.4. Badanie zależności między udziałem funduszy emerytalnych a kształtowaniem się wskaźników kreowania wartości
4.5. Próba modelowego ujęcia oddziaływania funduszy emerytalnych na kreowanie wartości dla akcjonariuszy
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Institutional investors and value creation for shareholders of listed companies in Poland – summary

Skip to content