[wcas-search-form]

150.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

ISP – Instytut Sztuk Pięknych / Kolegium Nauk Humanistycznych / Uniwersytet Rzeszowski / 1995-2021

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Wydawcą monografii jest Instytut Sztuk Pięknych KNH UR i Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie.

W bieżącym roku jubileusz 20-iecia obchodzi Uniwersytet Rzeszowski – największa uczelnia Podkarpacia, utworzona w wyniku połączenia wyższych uczelni działających wcześniej w stolicy regionu.
Od początku istnienia Uniwersytetu, jedną z form jego działalności stanowi szkolnictwo artystyczne, zogniskowane wokół uczelni lokalne środowisko plastyków. Już w 1995 roku zorganizowano w ramach miejscowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, najpierw Zakład, a później Instytut Sztuk Plastycznych, który później jako Wydział Sztuki został ujęty w strukturze nawo powstającego uniwersytetu, aby po reformie przyjąć nazwę Instytutu Sztuk Pięknych.
Wraz ze sformalizowaniem kształcenia plastycznego na poziomie uniwersyteckim, dzięki przybyciu artystów-pedagogów pochodzących z ośrodków o bogatych tradycjach artystycznych, lokalne środowisko artystyczne, skupione dotychczas wokół Liceum Sztuk Plastycznych i Biura Wystaw Artystycznych, rozrosło się i zdynamizowano. Skonsolidowane wokół uniwersytetu, reprezentuje szerokie spektrum nurtów i kierunków, charakterystycznych dla polskiej sztuki współczesnej. Akademicy rzeszowscy, podjąwszy decyzje o związaniu się z uniwersytetem, nadal podtrzymują bliskie więzi z macierzystymi uczelniami i nawigują nowe kontakty z ośrodkami sztuki liczącymi się w kraju i za granicą. Świadczą o tym uzyskiwane przez nich liczne nagrody w konkursach i prestiżowych wystawach krajowych i międzynarodowych. Stopniowo do grona pedagogów dotuczają także wychowankowie rzeszowskiej uczelni, którzy przyczyniają się do dalszej integracji uniwersytetu ze środowiskiem lokalnym, uczestnicząc w bujnie rozkwitającym życiu artystycznym i kulturalnym, prężnie rozwijającego się miasta o coraz większych aspiracjach.
Celem niniejszej publikacji jest ujście w syntetycznej formie działalności artystycznej i naukowo-dydaktycznej w zakresie sztuk plastycznych, rozwijających się w ramach Uniwersytetu Rzeszowskiego na przestrzeni minionych dwudziestu lat. Ogólne przedstawienie Instytutu Sztuk Pięknych i jego historii, poprzedza charakterystykę kolejnych zakładów wchodzących w jego skład. Została ona dopełniona poprzez biogramy poszczególnych pracowników i zilustrowana dokumentacją ich najważniejszych dokonań. Opracowanie zamyka omówienie jednostek (galeria, ośrodek dokumentacji) oraz zespołów związanych z instytutem i tworzonych przez jego pracowników (redakcje czasopism). Dokonana w ten sposób prezentacja Instytutu Sztuk Pięknych stanowi podsumowanie ważnego okresu działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej jednostki.

Z wprowadzenia dr hab. Doroty Sankowskiej prof. UR, Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych

Skip to content