[wcas-search-form]

15.75 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Ius et Administratio. Zeszyt specjalny 4

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści   Słowo wstępne Preface Artykuły   Milena Barinková, Vladimíra ®ofčinová Social Status of an Employee in the Context of Social Legislation Status społeczny pracownika w kontekście ustawodawstwa socjalnego   Josef Bejček The Role of Economic Arguments in Decisions Concerning Protection of Competition. Rola argumentów ekonomicznych w decyzjach dotyczących ochrony konkurencji   Diana Cîrmaciu Considerations Regarding to the Taxation on Profit in Romania. Rozważania nad opodatkowaniem dochodu w Rumunii   Marcel Dolobáč Working Time under the European Union Law. Czas pracy w prawie Unii Europejskiej   Tatiana Frantsuz-Yakovets Democratic Legislative Process in the European Bicameral Parliamentary Systems. Demokratyczny proces ustawodawczy w europejskich bikameralnych systemach parlamentarnych   Călina Jugastru The New Regulation in the Romanian Law Concerning the Victim’s Consent – a Case which Exonerates from Liability. Nowa regulacja w prawie rumuńskim dotycząca zgody ofiary – przypadku, który uwalnia od odpowiedzialności   Monika Klejnowska Zakres orzekania Sądu Najwyższego rozpatrującego przekazane przez sąd odwoławczy zagadnienie prawne w sprawie karnej. The Range of the Supreme Court’s Judicature Considering a Legal Matter in a Criminal Case Presented by a Court of Appeal   Ioan Leş, Sebastian Spinei Reflections on the New Romanian Codes. Rozważania nad nowymi rumuńskimi kodeksami   Renato Braz Mehanna Khamis The Status of the International Treaties of Human Rights in the Brazilian Constitutional System. Status umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka w brazylijskim systemie konstytucyjnym   Виктория Росихина Конституционные нормативно-правовые гарантии обеспечения права граждан на публичные объединения в Украине: теория и практика Constitutional Legal Guarantees of Ensuring Citizens’ Rights to Public Association in Ukraine: Theory and Practice   Milan Sudzina Výnimky zo zásady nemo plus iuris so zameraním sa na nadobudnutie nehnuteµnosti od nevlastníka v slovenskom právnom poriadku Exceptions to the Principle nemo plus iuris with Respect to the Acquiring of Real Estate from Non-Owner under the Slovak Legal Order   Renata świrgoń-Skok Przywileje spadkowe w rozwoju historycznym rzymskiego prawa prywatnego Inheritance Privileges in the Historical Development of Private Roman Law   Jozef Tekeli Zlučovanie a rozdelenie slovenských obcí. Merging and Splitting Municipalities in the Slovak Republic   Władysław P. Wlaźlak The Catholic Church in Poland in the Years 1944–1950. Kościół katolicki w Polsce w latach 1944–1950   Recenzje Bogusław Banaszak Relacje polsko-rumuńskie. Historia, gospodarka, Unia Europejska, red. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ss. 156 Polish-Romanian Relations. History, Economy, the European Union, ed. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, pp. 156   Marcin Niemczyk Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Nauka o państwie współczesnym, wydanie III rozszerzone, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 298 Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Science on a Contemporary State, III expanded edition, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, pp. 298

Skip to content