[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Jan Paweł II a demokracja. Studium z zakresu katolickiej nauki społecznej

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. EWOLUCJA NAUCZANIA SPOŁECZNEGO KOŚCIOŁA O DEMOKRACJI
1.1. Kwestia społeczna w ujęciu Leona XIII
1.2. Pius XII – otwarcie na demokrację
1.3. Katolicka myśl społeczna na temat demokracji w kontekście Soboru Watykańskiego II
1.4. Paweł VI wobec demokracji
ROZDZIAŁ 2. PODSTAWY DEMOKRACJI W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
2.1. Integralna i personalistyczna koncepcja człowieka
2.2. Idea praw człowieka
2.3. Zasady etyczno-społeczne
ROZDZIAŁ 3. ROZUMIENIE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW DEMOKRACJI – WOLNOŚCI I UCZESTNICTWA
3.1. Integralne ujęcie wolności
3.2. Realizacja zasady podmiotowości
3.3. Demokracja fundamentalna
ROZDZIAŁ 4. KOŚCIÓŁ WOBEC DEMOKRACJI JAKO SYSTEMU RZĄDZENIA
4.1. Struktury pośrednie
4.2. Państwo prawa
4.3. Aksjologiczny fundament demokracji
ROZDZIAŁ 5. PANORAMA ZAGROŻEŃ DEMOKRACJI
5.1. Liberalizm i relatywizm moralny
5.2. Błędne wizje Boga, człowieka i społeczeństwa
5.3. Brak solidarności i kwestionowanie prawa do życia
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Skip to content