[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

„…jest to głos Ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty”. O późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Rozprawa Magdaleny Patro-Kucab to książka sprawnie i ciekawie napi­sana, unikająca uproszczeń i uczciwie traktująca przedmiot rozważań. Dotyczy postaci dla polskiej literatury bardzo znaczącej. Kazimierz Brodziński powinien uzyskać należne mu miejsce w polskim panteonie literackim XIX wieku, i nie chodzi o to, czy był „pierwszorzędnym poetą drugorzędnym”. Nie w poetyce jego bowiem zasługa, nawet nie w spraw­ności pisarskiej. Brodziński fundował w Polsce nowy typ wrażliwości, niech będzie, że postsentymentalny. Różny wszakże od romantycznego. Dziś, na szczęście powoli się to zmienia, większe zainteresowanie budzi jakakolwiek romantyczna ramota niż dokonania ludzi inaczej wtedy myślących. Obok Brodzińskiego postawić bowiem należy Koźmiana, Czartoryskiego, Morawskiego, Wężyka…, i w ich poszukiwaniach od­najdywać inspiracje. Być może wtedy historia literatury polskiej wróci we właściwe koleiny, nie traktując romantyzmu jako punktu odniesienia dla wszystkiego.   Z recenzji prof. UZ dr. hab. Sławomira Kufla

Spis treści:   Słowo wstępne   Rozdział I „Poeta średniej miary o sercu gorąco czującego Polaka”. Twórczość Kazimierza Brodzińskiego w badaniach historycznoliterackich   Rozdział II Kazimierz Brodziński w poszukiwaniu drogi twórczej. Strażnik klasycyzmu czy głosiciel nowych romantycznych idei?   Rozdział III „Życie nasze nie jest już poezją. Zgiełk oręża i huk dział. Ten będzie odtąd nasz rytm i melodia”. Kazimierz Brodziński w służbie powstania listopadowego 1. „Już czas wam wstać! Już czas wam wstać i bić, i truć oręże”. Kazimierz Brodziński jako Tyrteusz zrywu listopadowego 2. „…gdy jęczym pod stopą nieludzkiego wroga…”. Kazimierz Brodziński jednym z ostatnich strażników narodowych pamiątek w popowstańczej stolicy   Rozdział IV „…to jest dusza ludu, która jest wolna, choćby ciało łańcuchem było okute”. Narodowość jako źródło i czynnik twórczości w poezji Kazimierza Brodzińskiego 1. Rozwój idei narodu w myśli polskiego oświecenia 2. „Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany …” – refleksje o posłanniczej roli narodu polskiego w kontekście późnej poezji Kazimierza Brodzińskiego   Rozdział V Liryka ostatnich lat życia Kazimierza Brodzińskiego jako „zbiór prostej filozofii praktycznej oraz najwierniejsze zwierciadło sposobu myślenia, skłonności i doświadczeń” poety i człowieka 1. Refleksje Kazimierza Brodzińskiego skupione w kręgu spraw otoczenia i własnych 2. Liryczny testament Kazimierza Brodzińskiego   Uwagi końcowe   Bibliografia podmiotowa  Bibliografia przedmiotowa

Skip to content