[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Bożena Taras , Słowo wstępne   Część pierwsza TOŻSAMOśCIOWE I KULTUROWE DETERMINANTY POLSZCZYZNY   Marta Wójcicka Wokół „ja/my”. Na tropach związków tożsamości z językiem Agata Małyska świadomość normy językowej we współczesnym języku polskim Katarzyna Węgorowska Szanownej…, Drogiej…, Miłej…, Kochanej… Kilka uwag o wybranych, adresowanych do mnie, dedykacjach – językowych świadectwach komunikacji interpersonalnej Renata Przybylska O niektórych tendencjach w adaptacji graficznej i fonetycznej anglicyzmów Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska Stereotyp dzieciaka a stereotyp dziecka w świadomości współczesnych Polaków Bożena Taras Pieśń Kraj rodzinny Matki mej w tradycji kulturowej   Część druga śRODOWISKOWE I SYTUACYJNE UWARUNKOWANIA JĘZYKA OJCZYSTEGO   Barbara Batko-Tokarz, Sylwia Przęczek-Kisielak Na kremówkę przy kapucynie do Noworola, czyli o kulinariach po krakowsku (prezentacja materiału) Romana Łapa Konstrukcje z przyimkami w języku prawnym. Relacje temporalne Sonia Gembalczyk Co wspomaga komunikację w dziale świadczeń rodzinnych? Z analizy rozmowy urzędowej na materiale audiowizualnym Małgorzata Pachowicz Uwagi o słownictwie tematycznym uczniów (z zakresu podróży i środków transportu) Beata Romanek Grzeczność językowa w przestrzeni szkoły (opinie uczniów gimnazjum) Maria Roszak Zaraz będzie ciemno! Zachowania werbalne i niewerbalne uczestników festiwalu Przystanek Woodstock   Część trzecia KOMUNIKACYJNE I MEDIALNE ASPEKTY JĘZYKA POLSKIEGO   Maria Wojtak Prasowy wielogłos komunikacyjny — wybrane zagadnienia Magdalena Chabior Komunikacyjne aspekty sylwetki prasowej (na przykładzie wybranych tekstów opublikowanych po śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego) Wioletta Kochmańska O ekspresywności i wartościowaniu w e-rozmowach na Forum siatkarskim portalu Strefa Siatkówki forum.siatka.org Kazimierz Sikora, Dorota Rembiszewska W pułapce potocznej aksjologii – film w ocenach użytkowników portali kinematograficznych Jerzy świątek Clickbait po polsku

Skip to content