[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Bożena Taras, Wioletta Kochmańska Słowo wstępne Część pierwsza WOKÓŁ JĘZYKA RODZINNEGO Leonarda Mariak Właściwości leksykalne języka familijnego Henryka Sienkiewicza (na podstawie korespondencji prywatnej) Kazimierz Ożóg Język rodzinny w polskich kolędach i pieśniach pasyjnych Gabriela Blajer-Kiełb Językowe środki odzwierciedlania więzi rodzinnych w powieści Kwiat kalafiora Małgorzaty Musierowicz Agata Małyska Upotocznienie i familiarność dyskursu medialnego (na przykładzie programu TVN Kuchenne rewolucje Magdy Gessler) Małgorzata Pachowicz Słownictwo rodzinne współczesnej młodzieży (wybrane zagadnienia)   Część druga SPOSOBY KOMUNIKACJI W RODZINIE Anna Momot Obraz życia rodzinnego w śląskich pieśniach ludowych i piosenkach współczesnych Bożena Taras Mąż żony nie miłuje, kiedy skóry nie wecuje… O aktach agresji w małżeństwie (na przy-kładzie powieści Trzepot skrzydeł Katarzyny Grocholi) Maria Krauz Komunikacja w rodzinie na podstawie serialu Rodzinka.pl (analiza zwrotów adresatywnych) Katarzyna Sobstyl Obraz DZIECKA z perspektywy rodziców zastępczych i adopcyjnych (analiza forów tematycznych) Magdalena Trysińska Chwalić czy krytykować? Analiza zachowań językowych filmowych rodziców (na przy-kładzie filmów animowanych dla dzieci) Robert Borkowski Relacje rodzinne Jana i Urszuli Lubomirskich w świetle ich listów Ewa Błachowicz Uzbrój się przeciwko tym cierpkościom, które cię w świecie spotykają… Rady dla córki sporządzone przez Zofię z Czartoryskich Zamoyską   Część trzecia WARTOśCI W KRĘGU RODZINY Katarzyna Smyk Potoczne wyobrażenie świętości. Aspekt postaci Wioletta Kochmańska Językowy obraz rodziny na podstawie opowieści Marty Kaczyńskiej Moi rodzice Katarzyna Węgorowska Ojciec-harcerz, ojciec-mentor, ojciec-idealista… Językowo-emocjonalny portret osobo-wości Aleksandra Kamińskiego utrwalony w Życiu we wspomnieniach profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej) Urszula Kopeć Leksykalne środki wartościowania rodzeństwa w wypowiedziach gimnazjalistów

Skip to content