[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Język nasz ojczysty. Zbiór studiów

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Bożena Taras, …i kocham mój barbarzyński język…   Część pierwsza GRAMATYCZNE I TEKSTOLOGICZNE ASPEKTY JĘZYKA Krystyna Wojtczuk Zrozumieć wykrzyknik Barbara Boniecka Funkcje rekurencji w tekstach potocznych Marta Wójcicka Struktura tekstu ustnego jako odwzorowanie struktury pamięci Halszka Górny Dziewiętnastowieczne teksty pamiętnikarskie jako źródło do badania onimicznej warstwy języka Barbara Misztal Wirtualne podróże do świata kultury i sztuki. O języku wybranych pamiętników internetowych Wioletta Kochmańska Relacje nadawcy z odbiorcą w świetle makroanalizy tekstów ogłoszeń Rzeszowskiego Serwisu Ogłoszeniowego WWW.rzeszowiak.pl Stanisław Kubiś O strategiach nadawczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie eseju szkolnego) Ewelina Sowa Ile jest mówienia w pisaniu? O języku wypowiedzi pisemnych w uczniowskiej odmianie współczesnej polszczyzny Maria Wojtak Język nasz ojczysty w religijnej sferze komunikacyjnej (wybrane zagadnienia) Cecylia Galilej Kolęda teologiczna jako gatunek na przykładzie Symfonij anielskich Jana Żabczyca (XVII w.)   Część druga SEMANTYCZNO-PRAGMATYCZNE ASPEKTY JĘZYKA   Maria Krauz Językowy obraz przyjaźni w przysłowiach Małgorzata Kita Szkic o dyskursie nienawiści Monika Małopolska Agresja językowa świadków w serialu Sędzia Anna Maria Wesołowska Anna Antas świat i my – językowe obrazy wrogości w tekstach piosenek punkrockowych na przy-kładzie twórczości zespołu Włochaty Katarzyna Smyk Obraz drogi we współczesnych piosenkach popularnych Marzena Waśko Brechtać, rechotać jak kapral, rozdziawiać dzioba. O synonimii i wieloznaczności w języku młodzieżowym Anna Piechnik Wyraz wieś i jego derywaty w słownictwie ekspresywnym współczesnej polszczyzny – na podstawie Narodowego Korpusu Języka Polskiego Bożena Taras Kulturowe i językowe wyznaczniki mody na zdrowy styl życia Anna Tyrpa Dom pod Lutnią, czyli mazurska mozaika językowa Katarzyna Węgorowska Łona jedno na świecie, na nic jom nie zamień. Językowo-kulturowa świadomość współczesnych użytkowników rodzimych gwar i ich popularyzatorów

Skip to content