[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako organ pomocniczy

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści, Wykaz skrótów, Wstęp, Rozdział 1. Pozycja ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.1. Wybór oraz mandat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.2. Funkcje i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.3. Odpowiedzialność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.4. Wnioski, Rozdział 2. Podstawy prawne funkcjonowania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2.1. Statuty Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2.2. Regulamin pracy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2.3. Pozostałe dokumenty oraz zespoły i komisje regulujące prawidłowe funkcjonowanie KPRP, 2.4. Wnioski, Rozdział 3. Struktura i zadania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 3.1. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 3.2. Statutowe jednostki organizacyjne Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 3.3. Rady i zespoły Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 3.4. Wnioski, Zakończenie, Bibliografia, Spis tabel, Indeks nazwisk

Skip to content