[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria: Monografie i Opracowania nr 8

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Sprawne funkcjonowanie współczesnych organizacji związane jest z koniecznością ciągłego dostosowywania się do zmian dokonujących się nieustannie w otoczeniu. W nowych uwarunkowaniach niezbędne jest poszukiwanie takich czynników, które umożliwią osiągnięcie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Konieczna jest zatem zmiana hierarchii wartości i głównych założeń przyjętych w organizacjach. Oprócz zagadnień stanowiących dotychczasowy przedmiot zainteresowania właścicieli i kierownictwa uwaga zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania koncentruje się na czynnikach niematerialnych, w tym zwłaszcza na kapitale ludzkim. W sprawnej organizacji podejmowane są działania zmierzające do pozyskania osób o cennym dla niej kapitale, a także do korzystania z tego kapitału i kształtowania go w taki sposób, aby przyczyniał się do realizacji zamierzeń strategicznych. Głównym obszarem dociekań w pracy jest analiza oddziaływania kapitału ludzkiego na sprawność organizacji. W tym celu poszukiwano związków pomiędzy poszczególnymi elementami kapitału ludzkiego organizacji a jej sprawnością w wyodrębnionych obszarach. Relacje te wskazują na znaczenie określonych działań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim dla osiągania wysokiej sprawności w konkurencyjnym otoczeniu.

Skip to content