[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

CZĘŚĆ I: PORTRET PAPIEŻA-POLAKA: Jan Paweł II – najlepszy ojciec . Analiza dyskursywna / Halina Grzmil-Tylutki ; Jan Paweł II – człowiek nauki i kultury / Bogdan Walczak ; Językowy obraz papieża Jana Pawła II w internetowej księdze kondolencyjnej / Marta Wójcicka ; Pożegnanie Króla. Stylistyczno-językowa analiza publikacji z „papieskiego tygodnia” / Magdalena Hodalska ; „W dalekie drogi świata wiedzie Cię miłość serdeczna”. Obraz Papieża-Pielgrzyma w wierszach poetów ludowych / Katarzyna Smyk ; Filologiczne refleksje nad spuścizną Ludźmierza oraz góralską gawędą/gadką o Janie Pawle II i Gaździnie Góralskiej / Katarzyna Węgorowska ; Stylistyka utworów prozatorskich i dramatycznych o Janie Pawle II / Barbara Bogołębska . II: WARTOŚĆ MYŚLI KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II: Język papieskich dni / Jadwiga Puzynina ; Wybrane przemówienia papieskie w analizie genologicznej / Maria Wojtak ; Wartościowanie w homiliach Jana Pawła II wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski / Elżbieta Laskowska ; Karola Wojtyły Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Rekolekcje w Watykanie z roku 1976. Kształt językowy i horyzont aksjologiczny (wybrane zagadnienia) / Kazimierz Ożóg ; Analiza znaczeniowa słów „prawda” w Veritatis splendor (1993) i „życie” w Evangelium vitae (1995) / Dorota Śliwa ; Jana Pawła II widzenie świata w orędziach na Światowy Dzień Pokoju / Bożena Taras ; Spojrzenie Jana Pawła II na dzieje Polski / Krzysztof Ożóg ; Językowy obraz Boga w poemacie Pieśń o Bogu ukrytym Karola Wojtyły / Urszula Kopeć ; Określenia maryjne w wybranych encyklikach Jana Pawła II / Halszka Górny ; „Serca dzieci wyrastają nad rzeką”. Dziecko w refleksji Jana Pawła II w Elementarzu dla wierzącego, wątpiącego i szukającego / Mirosława Ampel-Rudolf.

Skip to content