[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kartografia Galicji Wschodniej w latach 1772–1914

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Wprowadzenie   CZĘśĆ 1. ZARYS ANALITYCZNY:   Rozdział I: Stan wyjściowy dla rozwoju kartografii Galicji Wschodniej Uwagi wstępne 1. Kartografia austriacka 2. Kartografia polska 2.1. Kartografia beauplanowska 2.2. Mapy drugiej połowy XVIII wieku Rozdział II: Mapy topograficzne wielkoskalowe 1. Etapy powstawania mapy wielkoskalowej 1.1. Podstawy matematyczne 1.1.1. Skala mapy 1.1.2. Orientacja map i punkty nawiązania 1.1.3. Odwzorowania kartograficzne 1.2. Triangulacje i zdjęcia topograficzne 1.2.1. Rekonstrukcja przebiegu prac polowych 1.2.2. Triangulacje galicyjskie 1.2.3. Niwelacja 1.3. Nanoszenie elementów przyrodniczych 1.4. Nanoszenie innych elementów 2. Zdjęcie terezjańsko-józefińskie 3. Zdjęcie franciszkańskie 4. Zdjęcie franciszkańsko-józefińskie 5. Treść map II i III zdjęcia Rozdział III: Mapy topograficzne średnioskalowe Uwagi wstępne 1. Mapy z okresu zdjęcia terezjańsko-józefińskiego 1.1. Mapa Liesganiga i jej przeróbki 1.2. Mapa Kummersberga i jej przeróbki 2. Mapy z okresu zdjęcia franciszkańskiego i franciszkańsko-józefińskiego 2.1. Mapa generalna 1:288.000 2.2. Mapa specjalna 1:75.000 2.3. Mapa generalna 1:200.000 Rozdział IV: Mapy topograficzne małoskalowe Uwagi wstępne 1. Galicja Wschodnia w kartografii austriackiej 1.1. Lwów 1.2. Kraków 1.3. Wiedeń 2. Galicja Wschodnia w kartografii niemieckiej 2.1. Norymberga 2.2. Augsburg 2.3. Weimar 2.4. Berlin 2.5. Głogów 2.6. Hildburghausen 2.7. Gotha 2.8. Inne niemieckie ośrodki kartograficzne 3. Galicja Wschodnia w kartografii francuskiej i włoskiej 4. Galicja Wschodnia w kartografii anglosaskiej 4.1. Wielka Brytania – Londyn, Edynburg 4.2. Stany Zjednoczone. Filadelfia, Nowy Jork Rozdział V: Mapy specjalne fizjograficzne Uwagi wstępne 1. Mapy oro- i hydrograficzne 2. Mapy geologiczne 2.1. Atlas geologiczny Galicji 3. Mapy klimatyczne i meteorologiczne 4. Mapy fito- i zoogeograficzne 5. Mapy fizjograficzne – podsumowanie Rozdział VI: Mapy specjalne zjawisk społeczno-gospodarczych Uwagi wstępne 1. Mapy zjawisk gospodarczych 1.1. Mapy katastralne 1.2. Mapy komunikacyjne 1.2.1. Mapy szlaków gospodarczych 1.2.2. Epoka map pocztowych 1.2.3. Mapy komunikacyjne drugiej połowy XIX wieku 1.2.4. Mapy kolejowe i telegraficzne 1.3. Inne mapy gospodarcze 2. Mapy zjawisk społecznych Zakończenie   CZĘśĆ 2. INWENTARZ MAP   Uwagi ogólne Rozdział 1: Mapy ogólnogeograficzne 1.1. Mapy wielkoskalowe 1.2. Mapy średnioskalowe 1.3. Mapy małoskalowe i przeglądowe Rozdział 2: Mapy specjalne 2.1. Mapy fizjograficzne 2.2. Mapy zjawisk społeczno-gospodarczych 2.2.1. Mapy komunikacyjne Bibliografia Wykaz wykorzystanej literatury Wykaz wykorzystanych internetowych witryn kartograficznych Spis map, rysunków i tabel

Skip to content