[wcas-search-form]

53.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kategorie i granice wieku oraz ich znaczenie w rzymskim prawie prywatnym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Liczba stron

Rok wydania

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Wykaz skrótów
Wstęp

§ 1. Przedstawienie problemu badawczego
§ 2. Podstawa źródłowa
§ 3. Literatura
§ 4. Metody badawcze, zakres i układ pracy
ROZDZIAŁ 1
Problematyka wieku w państwie i prawie rzymskim
§ 1. Rok w starożytnym Rzymie – uwagi do rzymskiego kalendarza
§ 2. Interpretacja wieku człowieka w prawie rzymskim
a) Obliczanie wieku
b) Dowodzenie wieku
§ 3. Wiek w ujęciu badań nad rzymską demografią
§ 4. Fazy i etapy ludzkiego życia wyróżniane w starożytnym Rzymie
§ 5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 2
Kategorie i terminy związane z wiekiem w prawie rzymskim
§ 1. Podstawowe kategorie wieku w prawie rzymskim
a) Infantia
b) Impubertas
c) Pubertas
§ 2. Pozostałe kategorie wieku wyróżniane w źródłach prawniczych
a) Adulescentia
b) Firma aetas
c) Flora aetas
d) Iuventa
e) Legitima aetas
f) Partus
g) Perfecta aetas
h) Praetextata aetas
i) Prima/secunda aetas
j) Pueritia
k) Pupillus/Pupillaris aetatis
l) Senecta
§ 3. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 3
Granice wieku w rzymskim prawie procesowym
§ 1. Granica 7 lat i jej znaczenie dla podopiecznego (auctoritatis interpositio)
§ 2. Granice 17 i 18 lat i ich znaczenie dla prawa do wystąpień publicznych (ius postulandi)
§ 3. Granice 18, 20 i 25 lat jako cenzus wieku do pełnienia funkcji sędziego
§ 4. Granice 20 i 14 lat i ich znaczenie przy procesach o wolność (vindicatio in libertatem)
§ 5. Granica 25 lat i jej znaczenie dla osób dojrzałych (restitutio in integrum) oraz ich uprawnień procesowych
§ 6. Granica 50 lat i jej znaczenie dla powództwa przeciwko sprzedawcy (actio redhibitoria)
§ 7. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 4
Granice wieku w rzymskim prawie osobowym
§ 1. Granica jednego roku i jej znaczenie dla uzyskania obywatelstwa rzymskiego (anni-culi probatio)
§ 2. Granice 7, 12 i 14 lat i ich znaczenie dla zdolności do czynności prawnych
§ 3. Granice 14 i 17(18) lat i ich znaczenie przy wyzwoleniach testamentowych (manu-missio testamento)
§ 4. Granica 17(18) lat i jej znaczenie przy wyzwalaniu niewolników
§ 5. Granice 18 i 20 lat i ich znaczenie dla przywileju wieku (venia aetatis)
§ 6. Granica 20 lat i jej znaczenie dla określania statusu prawnego osoby (status libertatis)
§ 7. Granice 20 i 30 lat i ich znaczenie przy wyzwoleniach niewolników na podstawie ustawy Aelia Sentia
§ 8. Granica 25 lat i jej znaczenie w ustawie (P)laetoria i przy wyzwoleniach niewolników
§ 9. Granica 50 lat i jej znaczenie przy obowiązkach wyzwoleńca (operae libertorum)
§ 10. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 5
Granice wieku w rzymskim prawie rodzinnym
§ 1. Granice trzech, sześciu miesięcy i jednego roku i ich znaczenie przy obserwacji ciąży i porodu (custodia partus, custodia ventris)
§ 2. Granica jednego roku i jej znaczenie dla zwrotu posagu (dos)
§ 3. Granice jednego roku, 3, 6 i 10 lat i ich znaczenie dla czasu trwania żałoby (tempus lugendi)
§ 4. Granica 3 lat i jej znaczenie dla obowiązku alimentacyjnego
§ 5. Granice 7, 10 i 12(11) lat i ich znaczenie dla zaręczyn (sponsalia)
§ 6. Granice 12 i 14 lat i ich znaczenie dla ważności małżeństwa oraz przy instytucji pieczy nad osobami
§ 7. Granica 18 lat i jej znaczenie dla adopcji
§ 8. Granica 25 lat i jej znaczenie dla wybranych instytucji prawa rodzinnego
§ 9. Granica 26(25) lat i jej znaczenie dla małżeństw zawieranych przez opiekunów z podopiecznymi
§ 10. Granice 20–50 i 25–60 lat oraz 40 lat i ich znaczenie dla instytucji małżeństwa
§ 11. Granica 60 lat i jej znaczenie przy arrogacji
§ 12. Granice 70, 60 i 25 lat i ich znaczenie przy obowiązku pełnienia funkcji opiekuna i kuratora
§ 13. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 6
Granice wieku w rzymskim prawie spadkowym
§ 1. Granica jednego roku i jej znaczenie dla substytucji pupilarnej (substitutio pupillaris)
§ 2. Granice 3, 12 i 14 lat i ich znaczenie dla wzajemnego dziedziczenia małżonków
§ 3. Granica 6 lat i jej znaczenie dla dziedziczenia dziecka po matce (bona adventitia)
§ 4. Granica 7 lat i jej znaczenie dla pretorskiej bonorum posessio i transmisji dziedziczenia
§ 5. Granica 10 lat i jej znaczenie przy zapisach spadkowych
§ 6. Granice 12 i 14 lat i ich znaczenie dla zdolności do sporządzenia testamentu (testa-menti factio activa)
§ 7. Granica 18 lat i jej znaczenie przy sporządzaniu testamentów oraz wydziedziczeniu
§ 8. Granica 20 lat i jej znaczenie dla ważności zapisów, testamentu oraz dziedziczenia beztestamentowego
§ 9. Granica 25 lat i jej znaczenie przy wybranych instytucjach prawa spadkowego
§ 10. Granica 30 lat i jej znaczenie dla instytucji dziedzica koniecznego (heres necessarius)
§ 11. Granica 50 lat i jej znaczenie dla statusu dziedzica
§ 12. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 7
Granice wieku w rzymskim prawie rzeczowym
§ 1. Granica jednego roku i jej znaczenie przy ochronie prawa własności
§ 2. Granica 5 lat i jej znaczenie dla służebności osobistej operae servorum
§ 3. Granica 10 lat i jej znaczenie przy współwłasności niewolnika
§ 4. Granica 25 lat i jej znaczenie przy prawie sąsiedzkim oraz zastawie
§ 5. Podsumowanie
ROZDZIAŁ 8
Znaczenie wieku przy odpowiedzialności deliktowej
§ 1. Wiek sprawcy i jego znaczenie dla odpowiedzialności za delikty
§ 2. Wiek poszkodowanego i jego znaczenie dla odpowiedzialności sprawcy za delikty
§ 3. Podsumowanie
Zakończenie
Wykaz źródeł
Bibliografia
Wykaz tabel, wykresów i wzorów

Skip to content