[wcas-search-form]

7.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kazimierz Tyszkowski (1894–1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Wstęp, Rozdział I: Dzieciństwo i lata szkolne: Rodzinne korzenie, Gimnazjum: nauczyciele, wymagania i tendencje wychowawcze, środowisko klasy, zainteresowania i osiągnięcia szkolne Kazimierza Tyszkowskiego, Rozdział II: Studia na Uniwersytecie Lwowskim, praca archiwalna i nauczycielska: Lwów – miasto i jego mieszkańcy, Lwowska Alma Mater, Służba wojskowa, Powrót na uniwersytet: wykłady, seminaria, życie studenckie, Stypendysta Ossolineum, Nauczyciel gimnazjalny, W Archiwum Państwowym we Lwowie, Rozdział III: Udział w pracach rewindykacyjnych: Sprawa rewindykacji dóbr kultury z Rosji, Działalność ekspercka, Korespondent pism krajowych, Wspieranie działań na gruncie lwowskim, Rozdział IV: Kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: Kariera zawodowa, Kustosz działu rękopisów, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, „Przewodnik Bibliograficzny” 1924–1928, Dalsze prace w oddziale rękopisów, Materiały do historii Galicji, Rozdział V: W Polskim Towarzystwie Historycznym: Współpraca z kolejnymi prezesami, Sekretarz Stałej Delegacji Zjazdów Historycznych, Reedycja Bibliografii historii polskiej, Rozdział VI: Redakcja periodyków Polskiego Towarzystwa Historycznego: „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne” 1933–1939, „Ziemia Czerwieńska” 1935–1938, „Kwartalnik Historyczny” 1937–1939, Rozdział VII: U początków polskiej biografii narodowej: Wokół koncepcji Słownika biograficznego Polski porozbiorowej, Przejęcie wydawnictwa przez Polską Akademię Umiejętności, Współpraca z Polskim słownikiem biograficznym, Rozdział VIII: Dorobek naukowy i działalność dydaktyczna na Uniwersytecie Jana Kazimierza: Praca twórcza, Habilitacja, W drodze ku profesurze, Rozdział IX: Ostatnie miesiące życia, Zakończenie, Bibliografia, Prace Kazimierza Tyszkowskiego, Spis tabel, wykresów i schematów, Indeks nazwisk, Aneks.

Skip to content