[wcas-search-form]

32.55 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kobiety sukcesu i ich kariery w województwie podkarpackim

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Awans, kariera i sukce
s
1. Wybrane problemy badań ruchliwości społecznej
2. Przebieg życia ludzkiego jako przedmiot badań socjologicznych
3. Kariera
4. Sukces jako miernik osiągnięć jednostki
ROZDZIAŁ II. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet: paradoksy i kontrowersje
1. Być kobietą we współczesnej Polsce. Między sferą prywatną i publiczną
2. Pozycja społeczno-zawodowa kobiet
3. Kariera a praca naukowa kobiet
4. Specyfika karier menedżerskich i ich dylematy
5. Przedsiębiorczość kobiet – możliwości i ograniczenia
6. Udział kobiet w życiu politycznym
ROZDZIAŁ III. Charakterystyka procedur badawczych

1. Problematyka i cel badań
2. Stosowane metody i techniki badawcze
3. Dobór próby
4. Organizacja i przebieg badań
5. Podstawowe cechy badanych kobiet
ROZDZIAŁ IV. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w województwie podkarpackim
1. Kobiety w województwie podkarpackim – stan ilościowy i struktura wieku
2. Aktywność zawodowa kobiet: podstawowe charakterystyki
3. Aktywność społeczno-polityczna kobiet
ROZDZIAŁ V. Kobiety sukcesu. Analiza wybranych obszarów aktywności kobiet (w świetle badań jakościowych)
1. Kapitał kulturowy – rodzina, tradycje, pochodzenie
2. Kariery kobiet sukcesu w świetle badań jakościowych
3. Sukces życiowy
4. Równe szanse czy „szklany sufit”?
ROZDZIAŁ VI. Aktywność zawodowa kobiet z województwa podkarpackiego. Nowe role – nowe wyzwania ?
1. Dziedziczenie i wybór. Rola rodziny pochodzenia
2. Kariery zawodowe kobiet w świetle badan ilościowych
3. Aktywność społeczno-polityczna kobiet
ROZDZIAŁ VII. Sukces. Ambicje. Porażki
1. Wartości i cele życiowe
2. Wartość pracy w świadomości badanych
3. Czynniki decydujące o powodzeniu w życiu
ROZDZIAŁ VIII. Rodzina – hamulec czy stymulator ?
1. Modele rodziny
2. Kariera zawodowa a macierzyństwo
3. Strategie kobiet
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Aneks

Skip to content