[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kompendium rolnictwa ekologicznego

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   1. Wstęp 2. Rozwój rolnictwa ekologicznego – rys historyczny, Janina Błażej 3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych, Janina Błażej 4. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania ekologicznej produkcji rolniczej, Janina Błażej 5. Fenologia i wpływy kosmiczne w rolnictwie ekologicznym, Czesława Trąba, Paweł Wolański 6. Zasady produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych, Janina Błażej, Marta Pisarek 6.1. Zmianowanie i płodozmian, Janina Błażej 6.2. Zasady uprawy roli i nawożenia, Janina Błażej 6.3. Dobór odmian, Janina Błażej 6.4. Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym, Marta Pisarek 7. Łąki i pastwiska w gospodarstwach ekologicznych, Czesława Trąba, Paweł Wolański 7.1. Funkcje ekologiczne użytków zielonych 7.2. Pakiety programu rolnośrodowiskowego do wykorzystania w gospodarstwach ekolo­gicznych 7.3. Roślinność łąk i pastwisk w gospodarstwach ekologicznych 7.4. Nawożenie łąk w gospodarstwach ekologicznych 7.5. Zbiór i konserwacja runi z użytków zielonych w gospodarstwach ekologicznych 7.6. Wypas bydła w gospodarstwach ekologicznych 7.7. Przemienne użytki zielone 7.8. Odnawianie łąk i pastwisk ekologicznych 8. Produkcja zwierzęca w gospodarstwach ekologicznych, Zofia Sokołowicz, Jadwiga Lechowska 8.1. Podstawowe różnice między konwencjonalną a ekologiczną produkcją zwierzęcą 8.2. Dobór zwierząt do chowu w gospodarstwach ekologicznych 8.2.1. Pochodzenie zwierząt 8.2.2. Gatunki i rasy zwierząt użytkowane w gospodarstwach ekologicznych 8.3. Dobrostan zwierząt w gospodarstwach ekologicznych 8.4. Specyfika żywienia poszczególnych gatunków zwierząt utrzymywanych w gospodar­stwach ekologicznych 8.4.1. Żywienie bydła 8.4.2. Żywienie owiec 8.4.3. Żywienie trzody chlewnej 8.4.4. Żywienie drobiu 9. Ekologiczne przetwórstwo płodów rolnych, Janina Błażej 10.  Marketing rolnictwa ekologicznego, Janina Błażej 11.  Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla zachowania walorów przyrodniczych środowiska, Czesława Trąba, Paweł Wolański 12. Agroekoturystyka, Marta Pisarek   Załączniki Załącznik 1. Wykaz nasion materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi prowadzony przez Głównego In­spektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa [aktualizacja 7.12.2010]Załącznik 2. Wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego

Skip to content