[wcas-search-form]

25.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wykaz skrótów
Wprowadzenie
ROZDZIAŁ I. Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w Drugiej Rzeczypospolitej

1. Okres prowizorium konstytucyjnego (1918–1922)
2. Pod rządami Konstytucji z 17 marca 1921 roku
3. W okresie obowiązywania ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku
4. Podsumowanie
ROZDZIAŁ II. Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w okresie tzw. Polski Ludowej
1. W okresie Krajowej Rady Narodowej (1944–1947) i Sejmu Ustawodawczego (1947–1952)
2. Pod rządami Konstytucji PRL
3. Podsumowanie
ROZDZIAŁ III. Kompetencje Prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w okresie prowizorium konstytucyjnego Trzeciej Rzeczypospolitej
1. W okresie transformacji ustrojowej (1989–1992)
2. Pod rządami ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 roku
3. Podsumowanie
ROZDZIAŁ IV. Kompetencje Prezydenta RP w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w Trzeciej Rzeczypospolitej pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku
1. Uwagi wstępne
2. Prezydent RP jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych
3. Prezydent RP jako strażnik bezpieczeństwa państwa
3.1. Kompetencje Prezydenta RP w sytuacjach szczególnych zagrożeń
3.2. Pozostałe kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa
3.3. Organy doradcze i urzędy pomocnicze Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa
3.3.1. Rada Bezpieczeństwa Narodowego
3.3.2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
4. Podsumowanie
Uwagi końcowe
Bibliografia

Skip to content