[wcas-search-form]

28.35 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kompetencje społeczne nauczycieli akademickich w dobie cyfryzacji

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Społeczeństwo informacyjne a kompetencje społeczne nauczycieli akademickich
1.1. Społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy – analiza zjawiska
1.2. Determinanty przemian kompetencji nauczycieli akademickich wynikające z rozwoju technologii informacyjnych
2. Miejsce technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole wyższej
2.1. Przygotowanie zawodowe nauczyciela w zakresie wykorzystania TIK
2.2. Nauczyciel w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej
2.3. Przykłady zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach wyższych
3. Kompetencje społeczne nauczycieli akademickich związane ze stosowaniem technologii informacyjnych w kształceniu
3.1. Pojęcie kompetencji
3.2. Kompetencje społeczne
3.3. Model kompetencji społecznych nauczycieli akademickich w kontekście stosowania technologii informacyjnych w dydaktyce
4. Kompetencje społeczne nauczycieli akademickich w kontekście stosowania TIK w świetle badań własnych
4.1. Ogólne wyniki badań kompetencji społecznych nauczycieli akademickich w kontekście stosowania technologii informacyjnych
4.2. Kompetencje z zakresu radzenia sobie ze stresem związanym z korzystaniem z technologii informacyjnych
4.3. Kompetencje związane z otwartością i gotowością stosowania technologii informacyjnych
4.4. Kompetencje związane z poznawczym nastawieniem funkcjonowania w zakresie korzystania z technologii informacyjnych
4.5. Kompetencje związane z komunikowaniem się wykorzystującym technologie informacyje
4.6. Kompetencje związane z poszukiwaniem stymulacji w korzystaniu z technologii informacyjnych
5. Analiza cech kompetencji społecznych nauczycieli akademickich w kontekście wybranych czynników socjodemograficznych w świetle badań własnych
5.1. Ważność cech kompetencji społecznych nauczycieli akademickich w kontekście płci
5.2. Ważność cech kompetencji społecznych nauczycieli akademickich w kontekście obszaru nauk
5.3. Ważność cech kompetencji społecznych nauczycieli akademickich w kontekście wieku
5.4. Ważność cech kompetencji społecznych nauczycieli akademickich w kontekście stażu pracy
5.5. Uogólnienie wyników badań
6. Zakończenie
Bibliografia
Netografia
Aneks

Skip to content