[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kompetencje życiowe młodych dorosłych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści   Wstęp   Część I KOMPETENCJE OSOBOWOśCIOWE MŁODYCH DOROSŁYCH   Ewa Gurba, Dorota Czyżowska Związek kompetencji poznawczych ze stylami tożsamości młodych dorosłych Justyna Iskra Prężność osobowościowa a style aktualizacji siebie młodych dorosłych Paulina Markiewicz Badanie systemu wartości młodzieży. Metodyczna perspektywa w psychologii i socjologii Teresa Piątek Samoocena studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej u progu ich pracy zawodowej Jacek Pasternak, Katarzyna Pasternak Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a cechy osobowości i orientacja pozytywna u młodych dorosłych Monika Bobulska Zdolność młodych dorosłych do tworzenia trwałych relacji a czynniki osobowościowe Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz Orientacja temporalna młodych dorosłych Dominik Borawski Dylematy tożsamościowe wczesnej dorosłości z perspektywy dialogowej   Część II KOMPETENCJE SPOŁECZNE MŁODYCH DOROSŁYCH   Janusz Kirenko Kompetencje społeczne nauczycieli i rodziców o różnym poziomie empatii Piotr Majewicz Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością ruchową w okresie wczesnej dorosłości Krystyna Barłóg Kapitał społeczny a problemy, kompetencje i cele życiowe młodzieży z ograniczeniami sprawności Beata Romanek Opinie młodego pokolenia o współczesnej polszczyźnie Ewa Markowska-Gos Wzór kulturowy współczesnego mężczyzny. Komunikat z badań   Część III KOMPETENCJE RODZINNE MŁODYCH DOROSŁYCH   Katarzyna Litwińska-Rączka Cechy rodziny sprzyjające dojrzałej osobowości jej członków Małgorzata Marmola Relacje w rodzinie pochodzenia a poziom dojrzałości do małżeństwa młodych dorosłych Anna Wańczyk-Welc Relacje w rodzinie pochodzenia a postawy młodych rodziców wobec własnych dzieci Jacek Łukasiewicz, Marian Z. Stepulak, Iwona Kruk Szantaż emocjonalny w związkach małżeńskich o różnym czasie ich trwania Danuta Ochojska Oddziaływania młodych matek wobec dzieci a ich percepcja postaw rodziców z własnego dzieciństwa Magda Urbańska Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego Anna śniegulska Rodzina jako przestrzeń kształtowania odpowiedzialnego rodzicielstwa Tomasz Gosztyła, Elżbieta Trubiłowicz Trudne rodzicielstwo u progu dorosłości. Młodzi rodzice dzieci z autyzmem Maria Łukaszek Doświadczenia seksualne więźniów – młodych dorosłych a ich kompetencje do tworzenia związków partnerskich Paulina Pląder Kompetencje rodzinne młodych dorosłych. Kryzys rodziny czy pusty frazes? Magdalena Tkaczyk Komunikacja interpersonalna w okresie narzeczeństwa i pierwszej fazie małżeństwa Anna Wołpiuk-Ochocińska Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich a poziom samooceny i ogólnej satysfakcji z życia u młodych dorosłych   Część IV KOMPETENCJE ZAWODOWE MŁODYCH DOROSŁYCH   Waldemar Klinkosz Relacje interpersonalne i motywacja osiągnięć studentów różnych kierunków studiów Ryszard Klamut, Dominika Kiesz, Natalia Piotrowska Ocena demokracji w kontekście wyborów samorządowych 2014 r. przez młodych dorosłych Agnieszka Jeran Kompetencje zawodowe młodych dorosłych w świetle Bilansu Kapitału Ludzkiego Monika Struck-Peregończyk Młode osoby niepełnosprawne. Aspiracje zawodowe a rzeczywistość Joanna Pikul Kompetencje zawodowe absolwentów szkół wyższych na Podkarpaciu w świetle teorii kapitału ludzkiego Justyna Legutko Akademickie biura karier jako istotny element systemu wsparcia studentów i absolwentów na rynku pracy

Skip to content