[wcas-search-form]

23.10 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie 3, Specialist communication in education, translation and linguistics, vol 3

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   SŁOWO WSTĘPNE   PREFACE   Magdalena KNAP Cechy leksykalne języka specjalistycznego na przykładzie języka turystyki. Analiza broszur turystycznych województwa podkarpackiego   Kinga LUDWIK „Język nauki dąży do ścisłości” – antropocentryzm w stylu naukowym a kategoria ścisłości   Izabela KUGIEL-ABUHASNA Rozwijanie sprawności czytania tekstów naukowych w języku polskim jako obcym do celów akademickich   Emilia WOJTCZAK Wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe w niemieckim języku biznesu   Joanna SMOŁA Z badań nad leksemami określającymi behawiorystykę zwierzyny w polskim i rosyjskim języku łowieckim na przykładzie łosia   Ewa BIAŁEK Podstawa źródłowa w projekcie słownika dyplomatycznego   Joanna SZLACHTA Metafora FIRMA TO OSOBA w angielskiej, hiszpańskiej i polskiej prasie ekonomicznej – studium porównawcze   Michalina RITTNER Stopień trudności słownictwa specjalistycznego z dziedziny historii sztuki   Walerian BUGEL Słowniki nazewnictwa teologicznego jako podgrupa narzędzi do poprawnego stosowania specyficznego języka specjalistycznego   Hubert WOLANIN Tłumacząc Techne grammatike Dionizjusza Traka. Greckie początki europejskiej tradycji gramatycznej po polsku   Marcin GRYGIEL Tłumaczenie węgierskich umów cywilnoprawnych jako przykład ekwiwalencji funkcjonalnej

Skip to content