[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie T. 2

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE
PREFACE
Stanisław GOŹDŹ-ROSZKOWSKI
Frazeologia w języku prawa z perspektywy językoznawstwa korpusowego
Marek JĘDRZEJOWSKI Relacja pomiędzy fachowością a językiem specjalistycznym na przykładzie terminologii z zakresu psychologii języka
Izabela KUGIEL-ABUHASNA O integracji nauczania języka akademickiego i treści. Autorska prezentacja podręcznika języka ekonomicznego dla obco-krajowców na poziomie A2+/B1 Wybraliśmy ekonomię
Magdalena ŁOMZIK Język urzędowy przyjazny obywatelom z perspektywy tłumacza
Karolina OCIEPA Język literacki a język specjalistyczny matematyki – analiza porównawcza problemów tłumaczeniowych
Michalina RITTNER Zarys programu nauczania cudzoziemców historii sztuki
Alicja SZTUK Polska i niemiecka terminologia z zakresu ochrony danych osobowych – analiza komparatystyczna
Katarzyna WĘDRYCHOWICZ Analiza wybranych podręczników do nauki specjalistycznego języka niemieckiego z zakresu zarządzania
Emilia WOJTCZAK Specyfika języka finansów na przykładzie terminologii stosowanej w strategiach inwestycyjnych
Katarzyna FRONCZAK Interactions in internet mediated corporate discourse: An exploratory corpus-assisted study of selected institutional interactants in corporate blogs
Marcin GRYGIEL Co-verbs in specialized texts
Olena PETRASHCHUK Conversation analysis of aeronautical communication

Skip to content