[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   SŁOWO WSTĘPNE Beata Katarzyna SZPINGIER, Corpo a soma – o różnych poziomach komunikacji (powszechnym i specjalistycznym) we włoskim języku medycyny Ewa Maria MAJEWSKA, Hybrydy w słownictwie specjalistycznym niemiecko- i niderlandzkojęzycznych czasopism oraz literatury fachowej z dziedziny medycyny Katarzyna WĘDRYCHOWICZ, Dyskurs medyczny w nauczaniu języka niemieckiego dla potrzeb zawodowych, czyli jak przygotować studentów pielęgniarstwa do pracy w Niemczech Emilia WOJTCZAK, Nauczanie leksyki języków specjalistycznych (na przykładzie niemieckiego języka biznesu) Iwona KSIĄDZ, Nauka języka medycznego z wykorzystaniem rosyjskiego serialu Практика Piotr SORBET, O euro- w języku polskim i hiszpańskim Michał ORGAN, Przekład elementów kulturowych w tłumaczeniu filmów dokumentalnych – studium nieoficjalnego przekładu napisów w filmie Art of Freedom Joanna KIC-DRGAS, Analiza potrzeb uczących się języka specjalistycznego a tekst specjalistyczny Marianna Agnieszka PIETRUS-RAJMAN, Założenia koncepcyjne nauczania języków obcych w szkolnictwie wyższym na specjalnościach o znaczeniu priorytetowym dla gospodarki Agnieszka CZECH-ROGOYSKA, Magdalena KRAWIEC, Anglicyzmy w niemieckich i polskich czasopismach on-line dla kobiet na przykładzie magazynów „Glamour” i „Cosmopolitan” Marcin GRYGIEL, Wykorzystanie metodologii językoznawstwa kognitywnego w badaniach nad językami specjalistycznymi Ewa TABACZYŃSKA, Zagadnienia z zakresu polityki i administracji w pod-ręcznikach do nauki języka niemieckiego jako obcego. Perspektywa glotto-dydaktyczna Agata JABŁOŃSKA, Michał Marian SKOCZYLAS, Agnieszka WEŁNICKA, Małgorzata KULIG, Anna WALAT, Jacek RUDNICKI, Marcin SAWICKI, Anna WALECKA, Nazwy chorób rzadkich jako przedmiot badań socjologicznych, lingwistycznych i pedagogicznych – wspólny punkt wyjścia dla rozwoju dydaktyki i praktyki medycznej oraz translatoryki w oparciu o słownictwo specjalistyczne w języku polskim, słowackim, niemieckim, duńskim, norweskim, angielskim i łacińskim

Skip to content