[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1. Konferencja Episkopatu Polski

1.1. Geneza
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Status prawny
1.4. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Rozdział 2. O kształt stosunków państwo–Kościół
2.1. Miejsce i rola Kościoła w nowej rzeczywistości
2.2. Konkordat
2.3. Postulaty konstytucyjne
2.4. Komisja Wspólna
2.5. Komisja Majątkowa i kwestia finansowania Kościoła
Rozdział 3. Kościół w sferze publicznej demokratycznego państwa
3.1. Demokracja i styl rywalizacji politycznej
3.2. Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych
3.3. Wobec integracji z Unią Europejską
3.4. Lustracja duchowieństwa
Rozdział 4. Kwestie społeczne
4.1. Bezrobocie i problemy ubóstwa
4.2. Alkoholizm i patologie społeczne
4.3. Rodzina i polityka rodzinna
4.4. środki społecznego przekazu
4.5. Konferencja Episkopatu Polski a sprawa Radia Maryja
Rozdział 5. O Polskę katolicką
5.1. Katecheza w szkole i wychowanie
5.2. Symbole i wartości religijne w przestrzeni publicznej
5.3. Prawna ochrona życia
5.4. Problemy bioetyczne
5.5. Przeciwko legalizacji związków partnerskich
Zakończenie
Bibliografia

I. Źródła: dokumenty, komunikaty, oświadczenia
II. Monografie i artykuły w pracach zbiorowych
III. Artykuły w kwartalnikach, miesięcznikach, tygodnikach, dziennikach i na stronach internetowych
Indeks osób

Skip to content