[wcas-search-form]

31.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Konstrukcje budowlane kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Winniki-Lisiwka na zachodniej Ukrainie

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Lokalizacja stanowiska Winniki-Lisiwka
Badania wykopaliskowe w centralnej partii wyniesienia w latach 2016-2019
Metody zastosowane w trakcie badań
Źródła
Obiekty
Dołki posłupowe
Konstrukcja słupowa
Rumowiska polepy
Próba rekonstrukcji budowli z Winnik-Lisiwki
Ceramika kultury pucharów lejkowatych
Technologia ceramiki kultury pucharów lejkowatych
Morfologia i zdobnictwo naczyń kultury pucharów lejkowatych
Ceramika kultury trypolskiej oraz o cechach mieszanych
Analiza stylistyczno-chronologiczna ceramiki kultury pucharów lejkowatych
Przęśliki
Datowanie radiowęglowe
Rozmieszczenie ceramiki
Interpretacja konstrukcji budowalnych z Winnik-Lisiwki
Budowle naziemne i ich otoczenie
Uwagi na temat stosowania gliny do budowy domostw kultury pucharów lejkowatych
Podsumowanie
Literatura
Streszczenie
Summary
Tablice
Fotografie

Skip to content