[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Konstytucje współczesne. De constitutiones ætatis nostrae

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Geneza i ewolucja konstytucji

1. Porządkowanie prawa we wczesnych cywilizacjach

2. Prekonstytucyjne akty ustrojowe

3. Pierwsze pisane konstytucje europejskie

4. Konstytucje amerykańskie

Rozdział II. Definicje i funkcje konstytucji

1. Konstytucje współczesne – ile ich obowiązuje?

2. Etymologia i nazwy współczesnych konstytucji

3. Definicje konstytucji i ich doktrynalne uwarunkowania

4. Definicje polskie

5. Definicje obce

6. Funkcje konstytucji

Rozdział III. Ustanowienie, zmiany i systematyka konstytucji

1. Ustanowienie konstytucji

2. Zmiany i niezmienialność norm konstytucji

3. Obowiązywanie i stosowanie konstytucji

4. Systematyka i klasyfikacje konstytucji

Rozdział IV. Treść konstytucji

1. Materie i specyfika norm konstytucyjnych

2. Preambuły

3. Zasady i wartości konstytucji

4. Język konstytucji

5. Tożsamość konstytucji

Rozdział V. Gwarancje konstytucji

1. Pojęcie gwarancji konstytucji

2. Zdecentralizowany model ochrony konstytucyjności prawa (Judical review)

3. Scentralizowany model kontroli konstytucyjności prawa – idea Hansa Kelsena

4. Specyficzne modele pozasądowej i sądowej kontroli konstytucyjności prawa

5. Brak sądu konstytucyjnego – fenomen holenderski

6. Społeczno-polityczne i kulturowe gwarancje konstytucji

Zakończenie

Summary

Zusammenfassung

Резюме

Pe3ioivie

Sommario

Akty normatywne i literatura przedmiotu

Skip to content