[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: Ausgewählte Probleme

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka w interesujący sposób przedstawia problemy gramatyki kontrastywnej języka niemieckiego i polskiego. Autorka przekonywająco wskazuje na możliwości właściwego wykorzystania osobliwości gra­matyki obu porównywanych języków do nauczania języków obcych, umiejętnie zestawia bowiem najważniejsze podobieństwa i różnice (paralelności i kontrasty). Przykłady ćwiczeń dotyczących podobnych i różnych struktur języka niemieckiego i polskiego służą utrwaleniu omówionych wcześniej zgodności i odrębności struktur obu języków; może się to zatem przyczynić do przyspieszenia i ułatwienia procesu nauki języka niemieckiego w Polsce.
Publikacja ma charakter nowatorski, a zatem jest bardzo potrzebna dla środowiska germanistycznego w Polsce – zarówno wykładowców glottodydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego, jak i studentów germanistyki. Stanowi zarazem ważny przyczynek do językoznawstwa konfrontatywnego niemiecko-polskiego.
Z recenzji prof. dra hab. Tomasza Czarneckiego

Skip to content