[wcas-search-form]

34.65 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Korniki Polski. Przegląd gatunków

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Książka skierowana do studentów kierunków ochrona środowiska, agrolotnictwa i architektury Krajobrazu oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem. Jej celem jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej występujących w Polsce gatunków korników. Korniki mają szczególnie duże znaczenie w leśnictwie stanowiąc grupę owadów, które w sprzyjających warunkach mogą powodować ogromne straty w drzewostanach. Owady te w ostatnich latach uzyskały bardzo duży rozgłos medialny, stając się tematem w dyskusji nt. sposobów ochrony drzewostanów Świerkowych na terenach chronionych w Puszczy Białowieskiej. Treść pracy została podzielona na rozdziały obejmujące: wstęp, wiadomości ogólnych o kornikach oraz wykaz rodzajów i gatunków korników. Opisy poszczególnych gatunków korników wzbogacono o 112 rysunków. Pracę dopełnia bardzo funkcjonalny indeks nazw polskich i nazw łacińskich opisanych gatunków korników. Na końcu monografii autor zawarł obszerną wykaz pozycji literatury nawiązującej do tematu opracowania.

Spis treści,
Wstęp
1. Wiadomości ogólne o kornikach
1.1. Morfologia korników
1.2. Bionomia
1.3. Ekologia
1.4. Szkodliwość korników
2. Opis rodzajów i gatunków
2.1. Gatunki żyjące na drzewach i krzewach iglastych
2.1.1. Rodzaj: Carphoborus W. Eichhoff = Listwiaczek
2.1.1.1. Listwiaczek Chołotkowskiego = Carphoborus cholodkowskyi Spessivtseff
2.1.1.2. Listwiaczek najmniejszy = Carphoborus minimus (Fabricius)
2.1.2. Rodzaj: Cryphalus W.F. Erichson = Wgryzoń
2.1.2.1. Wgryzoń świerkowiec = Cryphalus asperatus (L. Gyllenhal)
2.1.2.2. Wgryzoń modrzewiowiec = Cryphalus intermedius J.A. Ferrari
2.1.2.3. Wgryzoń jodłowiec = Cryphalus piceae (J.T.C. Ratzeburg)
2.1.2.4. Wgryzoń północny = Cryphalus saltuarius J. Weise
2.1.3. Rodzaj: Crypturgus W.F. Erichson = Skrycik
2.1.3.1. Skrycik szary = Crypturgus cinereus (J.F.W. Herbst)
2.1.3.2. Skrycik owłosiony = Crypturgus hispidulus C.G. Thomson
2.1.3.3. Skrycik najmniejszy = Crypturgus pusillus (L. Gyllenhal)
2.1.4. Rodzaj: Dendroctonus W.F. Erichson = Bielojad
2.1.4.1. Bielojad olbrzymi = Dendroctonus micans (Kugelann)
2.1.5. Rodzaj: Dryocoetes W. Eichhoff = Drzewożerek
2.1.5.1. Drzew ożerek jednożenny = Dryocoetes autographus (J.T.C. Ratzeburg)
2.1.5.2. Drzewożerek wielożenny = Dryocoetes hectographus E. Reitter
2.1.6. Rodzaj: Hylastes W.F. Erichson = Zakorek
2.1.6.1. Zakorek wąski = Hylastes angustatus (J.F.W. Herbst)
2.1.6.2. Zakorek czarny = Hylastes ater (G. Paykull)
2.1.6.3. Zakorek mały = Hylastes attenuatus W.F. Erichson
2.1.6.4. Zakorek brunatny = Hylastes brunneus W.F. Erichson
2.1.6.5. Zakorek świerkowiec = Hylastes cunicularius W.F. Erichson
2.1.6.6. Zakorek korzeniowiec = Hylastes linearis W.F. Erichson
2.1.6.7. Zakorek matowy = Hylastes opacus W.F. Erichson
2.1.7. Rodzaj: Hylurgops LeConte = Polesiak
2.1.7.1. Polesiak górski = Hylurgops glabratus (Zetterstedt)
2.1.7.2. Polesiak obramowany = Hylurgops palliatus (L. Gyllenhal)
2.1.8. Rodzaj: Hylurgus Latreille = Drzewisz
2.1.8.1. Drzewisz owłosiony = Hylurgus ligniperda (Fabricius)
2.1.9. Rodzaj: Ips Ch. De Geer = Kornik
2.1.9.1. Kornik ostrozębny = Ips acuminatus (L. Gyllenhal)
2.1.9.2. Kornik drukarczyk = Ips amitinus (W. Eichhoff)
2.1.9.3. Kornik modrzewiowiec = Ips cembrae (O. Heer)
2.1.9.4. Kornik zrosłozębny = Ips duplicatus (C.R. Sahlberg)
2.1.9.5. Kornik sześciozębny = Ips sexdentatus (I.K.H. Börner)
2.1.9.6. Kornik drukarz = Ips typographus (Linnaeus)
2.1.10. Rodzaj: Orthotomicus J.A. Ferrari = Korniczek
2.1.10.1. Korniczek wielozębny = Orthotomicus laricis (Fabricius)
2.1.10.2. Korniczek płaskozębny = Orthotomicus longicollis (L. Gyllenhal)
2.1.10.3. Korniczek brzegozębny = Orthotomicus proximus (W. Eichhoff)
2.1.10.4. Korniczek Starka = Orthotomicus starki Spessivtseff
2.1.10.5. Korniczek ostrozębny = Orthotomicus suturalis (L. Gyllenhal)
2.1.11. Rodzaj: Phloeosinus F. Chapuis = Spuchlik
2.1.11.1. Spuchlik jałowcowiec = Phloeosinus thujae (É. Perris)
2.1.12. Rodzaj: Pityogenes Bedel = Rytownik
2.1.12.1. Rytownik dwuzębny = Pityogenes bidentatus (J.F.W. Herbst)
2.1.12.2. Rytownik kosodrzewinowiec = Pityogenes bistridentatus (W. Eichhoff)
2.1.12.3. Rytownik pospolity = Pityogenes chalcographus (Linnaeus)
2.1.12.4. Rytownik irkucki = Pityogenes irkutensis monacensis Fuchs
2.1.12.5. Rytownik czterozębny = Pityogenes quadridens (G.L. Hartig)
2.1.12.6. Rytownik Saalasa = Pityogenes saalasi Eggers
2.1.12.7. Rytownik znaczony = Pityogenes trepanatus (Nördlinger)
2.1.13. Rodzaj: Pityokteines Fuchs = Jodłowiec
2.1.13.1. Jodłowiec krzywozębny = Pityokteines curvidens (E.F. Germar)
2.1.13.2. Jodłowiec kolcozębny = Pityokteines spinidens (E. Reitter)
2.1.13.3. Jodłowiec Woroncova = Pityokteines vorontzowi (G.G. Jacobson)
2.1.14. Rodzaj: Pityophthorus W. Eichhoff = Bruzdkowiec
2.1.14.1. Bruzdkowiec południowy = Pityophthorus exsculptus (J.T.C. Ratzeburg)
2.1.14.2. Bruzdkowiec gładki = Pityophthorus glabratus W. Eichhoff
2.1.14.3. Bruzdkowiec Lichtensteina = Pityophthorus lichtensteinii (J.T.C. Ratzeburg)
2.1.14.4. Bruzdkowiec wschodni = Pityophthorus micrographus micrographus(Linnaeus)
2.1.14.5. Bruzdkowiec Morozowa = Pityophthorus morozowi Spessivtseff
2.1.14.6. Bruzdkowiec zachodni = Pityophthorus pityographus pityographus(J.T.C. Ratzeburg)
2.1.14.7. Bruzdkowiec omszony = Pityophthorus pubescens (Th. Marsham)
2.1.14.8. Bruzdkowiec Trägardha = Pityophthorus traegardhi Spessivtseff
2.1.15. Rodzaj: Phloeotribus Latreille = Szczeciniak
2.1.15.1. Szczeciniak czarny = Phloeotribus spinulosus (C. Rey)
2.1.16. Rodzaj: Polygraphus W.F. Erichson = Czterooczak
2.1.16.1. Czterooczak limbowiec = Polygraphus grandiclava C.G. Thomson
2.1.16.2. Czterooczak mniejszy = Polygraphus subopacus C.G. Thomson
2.1.16.3. Czterooczak leżaninowiec = Polygraphus punctifrons C.G. Thomson
2.1.16.4. Czterooczak świerkowiec = Polygraphus poligraphus (Linnaeus)
2.1.17. Rodzaj: Tomicus Latreille = Cetyniec
2.1.17.1. Cetyniec mniejszy = Tomicus minor (G.L. Hartig)
2.1.17.2. Cetyniec większy = Tomicus piniperda (Linnaeus)
2.1.18. Rodzaj: Trypodendron J.F. Stephens = Drwalnik
2.1.18.1. Drwalnik paskowany = Trypodendron lineatum (G.-A. Olivier)
2.1.19. Rodzaj: Xyleborus W. Eichhoff = Rozwiertek
2.1.19.1. Rozwiertek sosnowiec = Xyleborus eurygraphus (J.T.C. Ratzeburg)
2.1.20. Rodzaj: Xylechinus F. Chapuis = Oszczecik
2.1.20.1. Oszczecik jasny = Xylechinus pilosus (J.T.C. Ratzeburg)
2.2. Korniki żyjące na drzewach i krzewach liściastych
2.2.1. Rodzaj: Dryocoetes W. Eichhoff = Drzewożerek
2.2.1.1. Drzewożerek olchowiec = Dryocoetes alni (Georg)
2.2.1.2. Drzewożerek dębowy = Dryocoetes villosus villosus (Fabricius)
2.2.2. Rodzaj: Ernoporicus W.M. Berger = Chełmiczek
2.2.2.1. Chełmiczek kaukaski = Ernoporicus caucasicus (Lindemann)
2.2.2.2. Chełmiczek bukowiec = Ernoporicus fagi (Fabricius)
2.2.3. Rodzaj: Ernoporus C.G. Thomson = Chełmik
2.2.3.1. Chełmik lipowiec = Ernoporus tiliae (Panzer)
2.2.4. Rodzaj: Hylesinus Fabricius = Jesionowiec
2.2.4.1. Jesionowiec czarny = Hylesinus crenatus (Fabricius)
2.2.4.2. Jesionowiec mały = Hylesinus toranio (D’Anthoine)
2.2.4.3. Jesionowiec pstry = Helesinus varius (Fabricius)
2.2.4.4. Jesionowiec rdzawy = Hylesinus wachtli orni Fuchs
2.2.5. Rodzaj: Lymantor Løvendal = Kruszyniak
2.2.5.1. Kruszyniak klonowiec = Lymantor aceris aceris (Lindemann)
2.2.5.2. Kruszyniak leszczynowiec = Lymantor coryli (É. Perris)
2.2.6. Rodzaj: Pteleobius Bedel = Pstrak
2.2.6.1. Pstrak Kraatza = Pteleobius kraatzii (W. Eichhoff)
2.2.6.2. Pstrak wiązowiec = Pteleobius vittatus (Fabricius)
2.2.7. Rodzaj: Scolytus Geoffroy = Ogłodek
2.2.7.1. Ogłodek grabowiec = Scolytus carpini (J.T.C. Ratzeburg)
2.2.7.2. Ogłodek mieczonośny = Scolytus ensifer W. Eichhoff
2.2.7.3. Ogłodek dębowiec = Scolytus intricatus (J.T.C. Ratzeburg)
2.2.7.4. Ogłodek Kirscha = Scolytus kirschii kirschii Skalitzky
2.2.7.5. Ogłodek czarny = Scolytus laevis F. Chapuis
2.2.7.6. Ogłodek jabłoniowiec = Scolytus mali (Bechstein)
2.2.7.7. Ogłodek wielorzędowy = Scolytus multistriatus (Th. Marsham)
2.2.7.8. Ogłodek karzełek = Scolytus pygmaeus (Fabricius)
2.2.7.9. Ogłodek brzozowiec = Scolytus ratzeburgi E.W. Janson
2.2.7.10. Ogłodek szorstki = Scolytus rugulosus (Ph.W.J. Müller)
2.2.7.11. Ogłodek wiązowiec = Scolytus scolytus (Fabricius)
2.2.8. Rodzaj: Taphrorychus W. Eichhoff = Roztoczek
2.2.8.1. Roztoczek bukowiec = Taphrorychus bicolor (J.F.W. Herbst)
2.2.9. Rodzaj: Trypodendron J.F. Stephens = Drwalnik
2.2.9.1. Drwalnik bukowiec = Trypodendron domesticum (Linnaeus)
2.2.9.2. Drwalnik paskowany = Trypodendron lineatum (G.-A. Olivier)
2.2.9.3. Drwalnik znaczony = Trypodendron signatum (Fabricius)
2.2.10. Rodzaj: Trypophloeus L. Fairmaire = Wyżerek
2.2.10.1. Wyżerek olszowiec = Trypophloeus alni (Lindemann)
2.2.10.2. Wyżerek szorstki = Trypophloeus binodulus (J.T.C. Ratzeburg)
2.2.10.3. Wyżerek smolisty = Trypophloeus granulatus (J.T.C. Ratzeburg)
2.2.10.4. Wyżerek Rybińskiego = Trypophloeus rybinskii rybinskii E. Reitter
2.2.11. Rodzaj: Xyleborinus E. Reitter = Drwalniczek
2.2.11.1. Drwalniczek Saksesena = Xyleborinus saxesenii (J.T.C. Ratzeburg)
2.2.12. Rodzaj: Xyleborus W. Eichhoff = Rozwiertek
2.2.12.1. Rozwiertek osikowiec = Xyleborus cryptographus (J.T.C. Ratzeburg)
2.2.12.2. Rozwiertek nieparek = Xyleborus dispar (Fabricius)
2.2.12.3. Rozwiertek mniejszy = Xyleborus dryographus (J.T.C. Ratzeburg)
2.2.12.4. Rozwiertek większy = Xyleborus monographus (Fabricius)
2.2.12.5. Rozwiertek Pfeila = Xyleborus pfeilii (J.T.C. Ratzeburg)
2.3. Korniki bylin, pnączy i roślin zielnych
2.3.1. Rodzaj: Hylastinus Bedel = Zakorzak
2.3.1.1. Zakorzak koniczynowy = Hylastinus obscurus (Th. Marsham)
2.3.2. Rodzaj: Kissophagus F. Chapuis = Kornik
2.3.2.1. Kornik bluszczowy = Kissophagus vicinus (Comolli)
2.3.3. Rodzaj: Phloeotribus Latreille = Szczeciniak
2.3.3.1. Szczeciniak żarnowcowy = Phloeotribus rhododactylus (Th. Marsham)
2.3.4. Rodzaj: Thamnurgus W. Eichhoff = Podkorek
2.3.4.1. Podkorek bukwicowy = Tamnurgus kaltenbachii Bach
2.3.4.2. Podkorek wilczomleczowy = Tamnurgus varipes W. Eichhoff
2.3.5. Rodzaj: Xylocleptes J.A. Ferrari = Pędowiec
2.3.5.1. Pędowiec powojnikowy = Xylocleptes bispinus (C. Duftschmid),
Indeks nazw polskich,
Indeks nazw łacińskich,
Literatura podstawowa,
Literatura uzupełniająca

Skip to content