[wcas-search-form]

3.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Słowo wstępne
STANISŁAW MACIOŁ

Kształcenie w najlepszych uczelniach europejskich (w tym strefy euro) a pro-jektowane zmiany systemowe w Polsce
RENATA NESTEROWICZ
Rynki finansowe i banki w dobie procesu globalizacji i kryzysu gospodarczego
LESŁAW NIEMCZYK
Kryzys finansowy i polityka monetarna
RYSZARD KATA
Spółdzielczy sektor bankowy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w wa-runkach kryzysu finansowego i recesji
VLADIMÍR SZÉKELY
Euro na Slovensku: koexistencia „víťazov” a „porazených”
TOMASZ ŚPIEWAK
Ryzyko walutowe w świetle kryteriów konwergencji strefy euro. Szanse i zagrożenia
WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, TADEUSZ SMUGA
Przedsiębiorstwo a euro
KRZYSZTOF KASZUBA
Przystąpienie Polski do strefy euro a aktywność eksportowa podkarpackich przedsiębiorstw
MICHAŁ KAWULA
Sceptycznie o euro
MARCIN WARZYBOK
Euro – cena utraty suwerenności polityki monetarnej PolskI
Notki o autorach

Skip to content