[wcas-search-form]

19.95 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych

Informacje dodatkowe

Autor

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
1. Metodyka badań
1.1. Cele i zakres tematyczny badań
1.2. Materiały źródłowe i metody badawcze
2. Specyfika jakości handlowej artykułów żywnościowych
2.1. Istota jakości artykułów żywnościowych
2.2. Warunki prawne determinujące jakość obrotu rynkowego artykułami żywnościowymi
2.3. Znaczenie procesu produkcji i obrotu w kształtowaniu jakości artykułów żywnościowych
3. Wpływ jakości handlowej na decyzje zakupowe nabywców żywności
3.1. Ocena jakości oferty wybranych typów placówek handlowych
3.2. Determinanty wyboru produktów żywnościowych
3.3. Realizacja reklamacji jako proces budowania lojalności klientów
4. Zaopatrzenie w żywność ekologiczną konsumentów województwa podkarpackiego
4.1. Znaczenie i rodzaj nabywanych ekologicznych artykułów żywnościowych
4.2. Determinanty zakupu żywności ekologicznej
4.3. Postawa konsumentów przy zakupie produktów ekologicznych i ocena cech artykułów eko pochodzących z Podkarpacia
4.4. Stan rolnictwa ekologicznego w woj. podkarpackim i sugestie konsumentów dotyczące rozwoju żywności produktów eko
5. Rola zaopatrzenia hurtowego w kształtowaniu jakości artykułów żywnościowych
5.1. Postrzeganie pośredników hurtowych w procesie zaopatrzenia na przykładzie PCH Agrohurt S.A.
5.2. Wpływ źródeł zaopatrzenia na poziom jakości
5.3. Znaczenie jakości w wyborze i współpracy badanych firm z dostawcami
5.4. Oddziaływanie technicznych warunków zaopatrzenia na jakość towarów Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rycin
Summary

Skip to content