[wcas-search-form]

21.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Krótka historia t-shirtu. Od bielizny do manifestu popkultury

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Konceptualizacja i zdefiniowanie podstaw teoretycznych

1.1. Teoretyczne aspekty wpływu t-shirtu na kulturę
1.1.1. Moda jako kategoria naukowa
1.1.2. Trend kulturowy
1.1.3. Wizerunek – pojęcie, typy, rodzaje
1.1.4. Kultura masowa jako przedmiot badań kulturoznawczych
1.1.5. Konsumpcjonizm jako zjawisko społeczne
1.1.6. Popkultura jako kategoria naukowa
1.1.7. Odzież jako przedmiot badań kulturoznawców
Rozdział 2. Historia i rola t-shirtu
2.1. Historia t-shirtu
2.1.1. Absolutnie schowany, czyli t-shirt jako element bielizny na przełomie XIX i XX wieku
2.1.2. Od wojska do filmu
2.1.3. Początki flirtu z popkulturą – od rewolucji lat sześćdziesiątych do Britney Spears
2.2. Współczesna rola t-shirtu
2.2.1. Koszulki w modzie masowej
2.2.2. Interpretacja znanych projektantów
2.2.3. Streetwear
Rozdział 3. Kulturotwórcza rola koszulki
3.1. Konsumpcjonizm i etyczna strona produkcji ubrań
3.1.1. Wpływ reklamy na wybory konsumenckie w branży odzieżowej
3.1.2. Produkcja i logistyka branży odzieżowej
3.2. T-shirt jako manifest osobowości, myśli i poglądów
3.2.1. Celebryci, influencerzy, trandestterzy. Liderzy opinii jako czynnik opiniotwórczy
3.2.2. Sposoby ekspozycji własnego „ja” za pomocą odzieży
3.2.3. Polskie firmy produkujące t-shirty
3.2.4. Społeczny real-time marketing w branży producentów t-shirtów na przykładzie pandemii COVID-19
Rozdział 4. T-shirt w opinii jego użytkowników
4.1. Cele, problemy oraz hipotezy badawcze
4.2. Metody i techniki wykorzystane w badaniach
4.3. Dobór próby
4.4. Analiza danych zagregowanych techniką ankiety audytoryjnej
4.5. Analiza danych zagregowanych techniką analizy zawartości
4.6. Wnioski i podsumowanie badań
Zakończenie
Bibliografia
Netografia
Wykaz fotografii i tabel
Aneks – wzór kwestionariusza wykorzystanego w ankiecie audytoryjnej

Skip to content