[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kryminologiczne aspekty chuligaństwa stadionowego. Studium teoretyczno-empiryczne

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   WSTĘP   ROZDZIAŁ I. CHULIGAŃSTWO STADIONOWE. ETYMOLOGICZNO- -HISTORYCZNA ANALIZA ZJAWISKA 1. Rys historyczny chuligaństwa stadionowego 2. Typologia kibiców piłkarskich. Zarys definicji 3. Definicja pojęcia chuligaństwo stadionowe 4. Katalog „wartości” przestrzeganych przez pseudokibiców 5. Liga chuliganów   ROZDZIAŁ II. ETIOLOGIA ZJAWISKA CHULIGAŃSTWA STADIO­NOWEGO 1. Wybrane teorie wyjaśniające zjawisko chuligaństwa stadionowego 1.1.  Teorie psychologiczne i socjologiczne 1.1.1.  Teoria „zarazy” 1.1.2.  Teoria konwergencyjna 1.1.3.  Teoria normatywna 1.1.4.  Teoria wartości towarzyszących 1.1.5.  Teoria frustracji-agresji 1.1.6.  Teoria strukturalna 1.1.7.  Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina Hardina Sutherlanda 1.1.8.  Model wyjaśniający Michaela Smitha 1.2.  Perspektywa antropologiczna 1.3.  Stanowisko tzw. Grupy Leicester 1.4.  Chuligani stadionowi jako przykład subkultury młodzieżowej 2. Chuligaństwo stadionowe w relacji środków masowego przekazu   ROZDZIAŁ III. FENOMENOLOGICZNA ANALIZA ZACHOWAŃ śRO­DOWISKA CHULIGANÓW STADIONOWYCH 1. Sposób organizacji świata przestępczego chuliganów stadionowych 2. Formy objawowe przestępczości środowiska pseudokibiców   ROZDZIAŁ IV. KRYMINOLOGTCZNA PROBLEMATYKA ZAPOBIE­GANIA ZJAWISKU CHULIGAŃSTWA STADIONOWEGO 1.Zapobieganie przestępczości – propozycja rozstrzygnięć terminologicznych 2. Działania profilaktyczne 2.1. Rola rodziny, szkoły i Kościoła w zapobieganiu zjawisku chuligaństwa stadionowego 3. Działania profilaktyczno-prewencyjne 3.1. Rządowy program „Razem bezpieczniej” 3.2. Program „Kibice razem”   ROZDZIAŁ V. METODOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ ZJAWISKA CHULIGAŃSTWA STADIONOWEGO 1.  Wprowadzenie do tematyki badawczej 2. Organizacja i przebieg badań 3. Pytania badawcze i hipotezy badawcze 4. Charakterystyka badanej populacji   ROZDZIAŁ VI. AKTYWNI KIBICE WOBEC PROBLEMATYKI CHU­LIGAŃSTWA STADIONOWEGO I PRZESTĘPCZOśCI W śWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 1.  Badania empiryczne – wprowadzenie 2. Hipoteza ogólna 3. Aktywność sportowa a bycie kibicem aktywnym 4. Chuligaństwo stadionowe jako zachowanie autoteliczne w opiniach aktyw­nych kibiców 5. Chuligaństwo stadionowe a postawy aktywnych kibiców 6. Podsumowanie badań   ZAKOŃCZENIE WYKAZ ¬RÓDEŁ I OPRACOWAŃ WYKAZ WYKRESÓW WZÓR ANKIETY WYKAZ SKRÓTÓW

Skip to content