[wcas-search-form]

52.50 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Krzemieniarstwo wczesnobrązowe w Małopolsce w świetle analizy wybranych źródeł. Perspektywa traseologiczna

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

seria: Collectio Archaeologica Ressoviensis 

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
I. WSTĘP
II. METODYKA
1. Wyposażenie techniczne
2. Oczyszczanie zabytków
3. Dokumentacja mikrośladów
4. Procedura określania funkcji
5. Terminologia użyta w opisach
6. Między formą a funkcją – narzędzie krzemienne w ujęciu typologicznym i traseologicznym
7. Testy eksperymentalne
8. Podsumowanie
III. CHARAKTERYSTYKA WYTWÓRCZOŚCI KRZEMIENIARSKIEJ NA LESSACH MAŁOPOLSKICH WE WCZESNEJ EPOCE BRĄZU
1. Historia i stan badań nad krzemieniarstwem wczesnej epoki brązu w Małopolsce
2. Rodzaje i charakterystyka źródeł
2.1. Cmentarzyska
2.2. Osady
2.3. Stanowiska eksploatacji krzemienia
3. Gospodarka surowcowa
4. Stosowane techniki krzemieniarskie
5. Cechy typologiczne narzędzi
6. Problematyka makrolitycznych form bifacjalnych
6.1. Chronologia i zasięg
6.2. Morfologia i technologia
7. Podsumowanie i dyskusja
IV. ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE
1. Charakterystyka stanowisk – przegląd i wybór materiałów krzemiennych
1.1. Targowisko 16, pow. wielicki
1.2. Raciborowice-Kolonia 1 i 2, pow. chełmski
1.3. Orliska Sokolnickie 1, pow. tarnobrzeski
1.4. Bifacjalne znaleziska luźne
V. ANALIZA MIKROSKOPOWA
1. Zasady wyodrębnienia egzemplarzy do analizy mikroskopowej
2. Mikroślady na zabytkach
2.1. Targowisko 16 – wczesnobrązowe materiały krzemienne o charakterze osadowym
2.1.1. Produkty łuszczniowe
2.1.2. Wkładki tylcowe
2.1.3. Odłupki, wióry i okruchy retuszowane
2.1.4. Przekłuwacze
2.1.5. Skrobacze
2.1.6. Drapacze
2.1.7. Formy wnękowe
2.1.8. Rylce
2.1.9. Noże tylcowe
2.1.10. Półtylczaki
2.1.11. Siekiery i ich fragmenty
2.1.12. Wybrane formy nieretuszowane
2.1.13. Pozostałe artefakty
2.1.14. Wtręty neolityczne
2.1.15. Podsumowanie i wnioski
2.2. Wczesnobrązowe wytwory krzemienne z cmentarzysk w Raciborowicach-Kolonii 1 i 2 oraz
w Orliskach Sokolnickich 1
2.2.1. Noże sierpowate
2.2.2. Płoszcza
2.2.3. Grociki
2.2.4. Siekiery
2.2.5. Podsumowanie i wnioski
2.3. Wczesnobrązowe formy bifacjalne znalezione luźno
2.3.1. Noże sierpowate
2.3.2. Płoszcza
2.3.3. Podsumowanie i wnioski
3. Podsumowanie
VI. INTERPRETACJA
1. Forma i funkcja artefaktów w kontekście porównawczych analiz mikroskopowych
2. Interpretacja nietypowych śladów zużycia w oparciu o przeprowadzone eksperymenty
3. Perspektywa interdyscyplinarna – potencjalne elementy działalności gospodarczej społeczności rolniczo-hodowlanych z wczesnej epoki brązu w świetle ustaleń przyrodniczych, traseologicznych oraz etnograficznych
4. Rola narzędzi krzemiennych na wczesnobrązowych osadach – przykład stanowiska Targowisko 16 na tle innych interpretacji traseologicznych z Europy
5. Makrolityczne formy bifacjalne. Ich wytwórcy, użytkownicy oraz znaczenie praktyczne wśród społeczności wczesnobrązowych z Małopolski w kontekście ustaleń traseologicznych dotyczących innych obszarów Europy
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
STRESZCZENIE
SUMMARY

Skip to content