[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kształcenie językowe w dobie kultury masowej polisensorycznej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

PROBLEMY OGÓLNE:

Współczesne problemy kształcenia humanistycznego – czy zmierzch kultury pisma? ;

Rola kontekstów kulturowych w kształceniu językowym, artystycznym i estetycznym dzieci oraz młodzieży

Metaforyka samotności w wybranych tekstach kultury

Teksty folkloru w edukacji regionalnej i polonistycznej

Ludyczne aspekty polonistycznej szkoły

Moć. Dyndalskiego teoria sztuki pisania i komunikacji pisemnej

Symultaniczność kodów w popularnonaukowych dyskusjach adresowanych do dzieci

Do czego może się przydać w edukacji polonistycznej recenzja gry komputerowej?

„Język” komunikatorów elektronicznych a sposób postrzegania świata przez młodzież

Kultura masowa wyznacznikiem norm językowych uczniów

JĘZYK I WIADOMOŚCI UCZNIÓW:

Media elektroniczne a język ucznia

Teksty podręczników szkolnych a wypowiedzi uczniów (na przykładzie szkół języka i kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych)

Umiejętności tekstotwórcze i językowe uczniów w pracach maturalnych z języka polskiego

Niedojrzały egzamin, czyli próba odpowiedzi na pytanie, co faktycznie sprawdza nowa matura z języka polskiego

Nauczanie języka polskiego w polskich szkołach sobotnio-niedzielnych na Ukrainie

Test kompetencji kulturowej jako podsumowanie etapu kształcenia kulturowego w edukacji polonistycznej gimnazjalistów

Historia języka w dydaktyce szkolnej z perspektywy nauczyciela akademickiego

„Wypasione ściągi” jako „protezy umysłowe”. Konceptualizacje nazw portali edukacyjnych w języku licealistów

Wpływ mediów elektronicznych na czytelnictwo uczniów szkoły podstawowej

Słów kilka o „Olimpiadzie wiedzy o kulturze popularnej”

Skip to content