[wcas-search-form]

4.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
Przedmowa,

Część I:
Maria Jędrychowska – Ikoniczna diagnoza kondycji współczesnego społeczeństwa, czyli uczeń w pejzażu aksjologiczno-egzystencjalnym
Henryk Kurczab – Kultura i wartości we współczesnym świecie, Stanisław Bortnowski – Zagrożenia polonistyki szkolnej w najbliższym ćwierćwieczu
Danuta Hejda – Wychowanie estetyczne w perspektywie współczesnych zadań edukacjiliteracko‑kulturowej
Dorota Amborska-Głowacka – Kompetencje komunikacyjne w obszarze podmiotowości
Danuta Łazarska – Od człowieka do celów kształcenia nauczycieli polonistów

Część II:
Marek Pieniążek – Uczeń jako aktor kulturowy. Wstęp do antropologicznej metodyki literatury i języka polskiego
Marzena Baran – Wartość i wartościowanie w dziele literackim – na przykładzie twórczości Jana Parandowskiego
Elżbieta Mazur – Problemy analizy i interpretacji poezji w edukacji polonistycznej
Tadeusz Półchłopek – „Aktywne słuchanie” w procesie kształcenia kompetencji polonistycznych,

Część III:
Magdalena Trysińska – Czy cel uświęca środki? O (nie)szkodliwym łamaniu normy językowej w filmach animowanych dla dzieci
Izabela Łuc – Deprecjacje językowych wartości na przykładzie adaptacji komiksowej „Włatcy móch”
Monika Kaźmierczak – Czym jest podręcznik w dobie kultury polisensorycznej? Kilka uwag na podstawie wstępów, przedmów i odautorskich przesłań
Wojciech Pelczar – Sacrum, historia, patriotyzm – teksty o profilu religijnym w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturowego

Część IV:
Dorota Karkut – Twórczość Juliusza Słowackiego w świetle różnych tekstów kultury, Urszula Kopeć – Motyw Zmartwychwstania w aspekcie integracji o charakterze problemowym
Małgorzata Gajak-Toczek – O próbach oswojenia obrazu na lekcjach języka polskiego
Agata Kucharska-Babula – Różne sposoby odzwierciedlenia echa – czyli o muzyczności literatury i literackości muzyki (na podstawie fragmentu „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupery’ego i madrygału „Ola, o che bon echo!” Orlando di Lasso),
Bogusław Skowronek – Recepcja tekstów filmowych przez licealistów. Stan obecny – perspektywy,
Elżbieta Stoch – Wirtualne muzea w edukacji humanistycznej.

Skip to content