[wcas-search-form]

42.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kształcenie socjologów w uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Wstęp

1. Historyczne i współczesne meandry kształcenia socjologów
1.1. Zarys etapów instytucjonalizacji socjologii w Polsce
1.2. Pragmatyzacja kształcenia socjologicznego
2. Kształcenie w dyscyplinie socjologia – wiodące tendencje
2.1. Porównanie trendów kształcenia socjologów w uczelniach publicznych i niepublicznych
2.2. Wielkość, struktura i dynamika liczby studentów i absolwentów socjologii uczelni publicznych
2.3. Wielkość, struktura i dynamika liczby studentów i absolwentów socjologii wyższych szkół niepublicznych
2.4. Socjologiczna kadra naukowa
3. Determinanty i stan kształcenia socjologów w perspektywie badań
3.1. Organizacja badań i charakterystyka prób badawczych
3.2. Motywacje wyboru studiów socjologicznych
3.3. Ścieżki kariery zawodowej studentów, doktorantów i absolwentów socjologii
3.4. Przyczyny spadku zainteresowania studiowaniem socjologii
3.5. Strategie podmiotów kształcących socjologów
4. Kreatorzy dekady osiągnięć Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie w latach 1996–2006
4.1. Ramy prawne i programowe funkcjonowania
4.2. Baza naukowa i dydaktyczna
4.3. Naukowe i społeczne inicjatywy uczelni
4.4. Działalność społeczna i kulturalna studentów
4.5. Materiały źródłowe
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Spis zdjęć
Aneks

Skip to content