[wcas-search-form]

5.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Jerzy Kosiewicz – Wstęp, I. CIAŁO, OSOBA I SPORT: ASPEKTY FILOZOFICZNE: Józef Lipiec – W stronę ontologii ciała, czyli medytacje antykartezjańskie, Zbigniew Dziubiński – Sport w służbie osoby ludzkiej (Próba przedstawienia stanowiska Kościła rzymskokatolickiego z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Noznej Euro 2012), Agnieszka Doda-Wyszyńska – Sprawność jako cnota – czy można etyczną myśl Arystotelesa odnieść również do kultury fizycznej?, Wojciech J. Cynarski – Pragmatyzm sztuk walki a etyka drogi wojownika w perspektywie filozofii idō, Jerzy Kosiewicz – Faulowanie w sporcie jako zjawisko niezgodne z przepisami, ale tolerowane i pożądane, II. SPOŁECZNE, EMOCJONALNE I EKONOMICZNE WYMIARY SPORTU: Tomasz Sahaj – Aktywność stadionowa i pozastadionowa (pseudo)kibiców futbolowych kontekście przygotowań do Euro 2012, Stanisław R. Bryl – Symbol środkiem ekspresji w grze sportowej oraz wyrazem wieloaspektowej tożsamości ludzi, Witold Dżoń – Wykorzystanie treningu relaksacyjnego i terapii poznawczej w sporcie, Joanna Basiaga-Pasternak, Jolanta Gach – Wybrane osobowościowe uwarunkowania uprawiania skoków spadochronowych, Janusz Zieliński, Brygida Sakowska-Kamińska – Zróżnicowanie napięcia emocjonalnego osób trenujących sporty walki MMA, Dorota Pawlik, Adam Fryc – Rozwój rugby wśród Maorysów – wybrane zagadnienia, Joanna śniadek – Gospodarczy wymiar współczesnego sportu, Andrzej Smoleń, Zbigniew Pawlak – Sytuacja ekonomiczno-finansowa a osiągnięcia sportowe czołowych zawodowych klubów piłkarskich i koszykarskich w Polsce, Kania Kinga – Prawne aspekty uprawiania sportu profesjonalnego przez nieletnich sportowców, III. SPORT W UJĘCIU HISTORYCZNYM: Rafał Biały – Gladiatorzy w starożytnym Rzymie, Jerzy Chełmecki – Społeczne i polityczne uwarunkowania rozwoju sportu w Rosji i Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Barbara Pędraszewska-Sołtys – Warszawskie ikony nowoczesnego budownictwa sportowego w latach 50. XX wieku, Andrzej Żółtek – Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i jego wpływ na rozwój sportu w Rzeszowie do 1947 r. (zarys problematyki), Mirosław Ponczek – Sportowcy śląska i Zagłębia – świadectwo zbrodni katyńskiej (1940), Magdalena Gruszka – Analiza socjologiczno-historyczna państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce, Andrzej Żółtek – Rzeszów naukowym, kulturalnym i sportowym centrum regionu podkarpackiego (rys historyczny), Marcin Łodykowski – Piękno sportu w Olimpii Leni Riefenstahl, IV. W KRĘGU KULTURY FIZYCZNEJ: Andrzej Pawłucki – Nauki o kulturze fizycznej, Tomasz Wasążnik – Podstawy systemowego ujęcia wartości w kulturze fizycznej w kontekście modernizmu i postmodernizmu, Beata Kusiak-Obora – Przydatność resocjalizacyjnych walorów kultury fizycznej na przykładzie wrocławskiego programu „Trener osiedlowy”, V. REKREACJA W śWIETLE POTRZEB I PRZEMIAN SPOŁECZNYCH: Władysław Pańczyk – Aktywność rekreacyjno-turystyczna w świetle ponowoczesnych, zdrowotnych potrzeb społecznych, Katarzyna Myśliwska – Powody i bariery uczestnictwa w rekreacji ruchowej na tle przemian społeczno-kulturowych, Anna Pawlikowska-Piechotka, Karolina Sawicka – Parki rozrywki, parki rodzinne i place zabaw jako tereny rekreacji we współczesnym środowisku zurbanizowanym, Zbigniew Pawlak, Andrzej Smoleń – Analiza obiektów sportowych oraz kierunków działań inwestycyjnych wybranych ośrodków sportu i rekreacji w Polsce.

Skip to content