[wcas-search-form]

6.30 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939)

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Z recenzji prof. dra hab. Bogdana Myckana(Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku)Wypełnienie luki w dziejach historii ukraińskiej kultury fizycznej przez historyka ze środowiska rzeszowskiego jest wynikiem kilkuletnich jego badań nad tym problemem w skupiskach ludności ukraińskiej na ziemiach polskich do 1939 r. Jest wynikiem poszukiwań we wszystkich dostępnych w Polsce i na Ukrainie materiałach źródłowych.Dzięki rzetelnej pracy opartej na wiarygodnych źródłach powstała monografia naukowa, odsłaniająca z mroków dziejów zarówno przed czytelnikiem polskim, jak i ukraińskim ważny fragment mało znanych dotychczas wydarzeń i relacji w obrębie rozwoju kultury fizycznej, a zgromadzone źródła pozwoliły na ukazanie przenikania się kultur obu żyjących obok siebie od wieków narodów. Z recenzji dra hab. prof. AWF w Poznaniu Tomasza JurkaDzięki archiwaliom zdeponowanym w Polsce i na Ukrainie mogła powstać nowatorska praca o walorach monografii naukowej, ukazująca mało dotąd znany obszar działalności narodowej Ukraińców na ziemiach polskich. Z mroku zapomnienia odsłonięty został ważny fragment wspólnych polsko-ukraińskich dziejów, pełen tylu wzniosłych uniesień i współpracy, co i dramatycznych epizodów zmierzających ku konfrontacji. Autorowi przyszło się zmierzyć z nader trudną i wyjątkowo złożoną materią, obarczoną historycznymi i publicystycznymi stereotypami.

Skip to content