[wcas-search-form]

24.15 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura i samorządność lokalna. Historia – współczesność – perspektywy

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Studia, artykuły i szkice zebrane w tym tomie składają się na zróżnicowany, wieloaspektowy obraz działań kulturotwórczych inicjowanych przez społeczności lokalne (głównie Galicji i Podkarpacia), począwszy od drugiej połowy XIX wieku po najbliższą nam współczesność. Autorzy zamieszczonych prac, związani głównie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpaciem (ale reprezentujący też inne ośrodki naukowe), zwracają uwagę na ścisły związek owej społecznej aktywności z tradycją historyczną oraz diagnozują aktualną sytuację kultury lokalnej w kontekście dokonujących się ostatnio w Polsce przemian ustrojowych. Książka ukazuje istotną rolę stowarzyszeń i samorządów terytorialnych w stymulowaniu działań na rzecz upowszechniania kultury, tudzież kształtowania tożsamości kulturowej i narodowej w konkretnych małych środowiskach lokalnych – nie tylko w kraju, również we wspólnotach polonijnych. Publikacja może być pomocna w kształceniu akademickim, zwłaszcza w zakresie historii i kulturoznawstwa. Sięgną też zapewne do niej tak profesjonalni badacze, jak i regionaliści, animatorzy kultury oraz wszyscy zainteresowani historią i współczesnością swej małej Ojczyzny.   Stanisław Kryński

Spis treści   Stanisław Kryński, Wstęp   I Sabina Rejman, Działania Rady Miejskiej i jej członków na rzecz kultury w Rzeszowie w dobie autonomii galicyjskiej   Андрій Кліш, Культурно-освітня діяльність українських християнських суспільників у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.   Paweł śpica, Kulturotwórcza i oświatowa działalność polskiego duchowieństwa katolickiego diecezji chełmińskiej na Kociewiu na przełomie XIX i XX wieku   Іванна Лучаківська, Діяльність українських товариств щодо збереження пам`яток історії і культури в західній Україні у міжвоєнний період   Zbigniew Lenart, Kulturotwórcza rola samorządu terytorialnego w latach 1990–2015 (na przykładzie powiatu kolbuszowskiego). Wprowadzenie do zagadnienia   Włodzimierz Bonusiak, Jerzy Wieloch, Programy kulturalne Unii Europejskiej   II Adam Kulczycki, Prasa lokalna i regionalna a problemy globalizmu medialnego   Adrian Uljasz, Promocja oferty repertuarowej teatrów samorządowych w Polsce z 2015 roku w prasie regionalnej i lokalnej   Wiesław Setlak, Kreowanie lokalnej literatury i środowiska literackiego przez samorząd lokalny. Przypadek Klubu Powiększania Wyobraźni przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle   Agata Rak, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa – repozytorium wiedzy o regionie i jego historii   III Witold Nowak, Kultura materialna i pamięć społeczna   Robert Borkowski, Życie kulturalne małego miasteczka dawniej i dziś na przykładzie Głogowa Małopolskiego   Maria Porębska, Trzęsówka w listach Zygmunta Nowakowskiego z lat międzywojennych i czasu emigracji   Monika Joanna Niezgoda, Tradycje społeczności lokalnej na przykładzie kultury Lasowiaków   Patrycja Puchajda, Tradycje weselne Pogórzan, Łemków i Żydów – niezwykłych sąsiadów gorliczan   Patryk Olbert, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jako przykład funkcjonowania samorządowej placówki upowszechniania kultury regionalnej   Wojciech Mroczka, Działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oraz Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej na rzecz upowszechniania wiedzy o regionie   IV Edyta Czop, Działalność kulturalna współczesnych środowisk polskich w krajach „starej” Unii Europejskiej. Zarys problemu   Jolanta Jaskuła, Rola organizacji polonijnych w kształtowaniu tożsamości narodowej i kulturalnej na przykładzie Norwegii. Zarys tematyki

Skip to content