[wcas-search-form]

29.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura literacka na Litwie w dobie porozbiorowo-przedpowstaniowej (1795–1830). Studia i szkice – część 1

Kategoria:

Informacje dodatkowe

Autor

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Wprowadzenie – stan i potrzeby badań
I
Wileńska Haskala wobec głównych idei Oświecenia europejskiego
Polityczno-cenzuralne uwarunkowania polskiego piśmiennictwa w guberni wileńskiej
Salony literackie na Litwie w epoce porozbiorowo-przedpowstaniowej
Obraz czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie w latach 1795–1830. Stan i perspektywy badań w ujęciu literaturoznawczym
„Talent (nie)wyższy nad mierność”. Kilka uwag o zjawisku wierszomanii
II
Mistrzowski panegiryk – Stanisława Trembeckiego Wiersz do księcia Repnina, gdy się rozchodziła pogłoska o wojnie z Turcją
Ku czci „Ojca Narodów” – Franciszka Karpińskiego Pieśń do Najjaśniejszego Imperatora Aleksandra
Auctor beatae pacis …”. Wizerunek cara Aleksandra I w wierszach pochwalnych Marcina Poczobuta-Odlanickiego
Perspektywa historiozoficzna i patriotyczna w Dumie nad rozwalinami murów jagiellońskich w Wilnie Franciszka Sokoła Szahina
Echa kampanii napoleońskiej 1812 roku w twórczości Marcina Molskiego i Antoniego Goreckiego. Próba porównania
Nota edytorska
Bibliografia
Wykaz ilustracji
Indeks osób

Skip to content